Nyheter

Kommuniké från årsstämma i Zenicor 2017-05-30

  LÄS KOMMUNIKÉN HÄR

Publicerad: 2017-05-31 11:00
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Kommuniké från årsstämma i Zenicor 2017-05-30

Till ordförande för årsstämman valdes Marie Rudberg. Vid stämman var 2 829 000 (63,5 %) aktier av totalt 4 453 300 aktier representerade Stämman beslutade: a. […]

Publicerad: 2017-05-31 09:00
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Delårsrapport kvartal 1, 2017

 I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 1, 2017-01-01 – 2017-03-31 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 5 046 KSEK (4 249 KSEK) Rörelseresultat för […]

Publicerad: 2017-05-19 08:40
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-03-31

Väsentliga händelser under perioden (januari-mars) Den 8 februari inleddes det första kliniska projektet för förmaksflimmer med Zenicor-EKG i Storbritannien. Projektet är Zenicors första screeningprojekt i […]

Publicerad: 2017-05-19 06:41
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Zenicor tecknar samarbetsavtal med Technomed Ltd. i Storbritannien

Zenicor Medical Systems AB (publ) meddelar idag att bolaget tecknat ett samarbetsavtal med Technomed Ltd. som partner till Zenicor i Storbritannien.

Publicerad: 2017-05-11 15:30
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor tecknar samarbetsavtal med Technomed Ltd. i Storbritannien

– Samarbetet med Technomed ger oss möjlighet att utöka vårt produkt- och tjänsteutbud samt att effektivare nå ut till potentiella kunder och kommer att accelerera […]

Publicerad: 2017-05-11 13:30
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Årsredovisning för 2016

I dag presenterar Zenicor Årsredovisningen för 2016, 2016-01-01 – 2016-12-31 LÄS PRESSMEDELANDET LÄS ÅRSREDOVISNING

Senast ändrad: 2017-05-30 09:15
Publicerad: 2017-05-03 08:32
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor offentliggör årsredovisning för 2016

Om Zenicor och tum-EKG från Zenicor Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors tum-EKG är ett system för diagnostik av olika […]

Publicerad: 2017-05-03 06:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems

Aktieägarna i Zenicor Medical Systems AB (publ), org.nr 556642-3678, kallas till årsstämma tisdagen den 30 maj 2017 kl. 17.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A. 113 […]

Publicerad: 2017-05-02 08:30
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 […]

Publicerad: 2017-05-02 06:30
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln