Nyheter

Kommuniké från årsstämma i Zenicor 2017-05-30

Till ordförande för årsstämman valdes Marie Rudberg. Vid stämman var 2 829 000 (63,5 %) aktier av totalt 4 453 300 aktier representerade Stämman beslutade: a. […]

Publicerad: 2017-05-31 09:00
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Delårsrapport kvartal 1, 2017

 I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 1, 2017-01-01 – 2017-03-31 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 5 046 KSEK (4 249 KSEK) Rörelseresultat för […]

Publicerad: 2017-05-19 08:40
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-03-31

Väsentliga händelser under perioden (januari-mars) Den 8 februari inleddes det första kliniska projektet för förmaksflimmer med Zenicor-EKG i Storbritannien. Projektet är Zenicors första screeningprojekt i […]

Publicerad: 2017-05-19 06:41
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Zenicor tecknar samarbetsavtal med Technomed Ltd. i Storbritannien

Zenicor Medical Systems AB (publ) meddelar idag att bolaget tecknat ett samarbetsavtal med Technomed Ltd. som partner till Zenicor i Storbritannien.

Publicerad: 2017-05-11 15:30
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor tecknar samarbetsavtal med Technomed Ltd. i Storbritannien

– Samarbetet med Technomed ger oss möjlighet att utöka vårt produkt- och tjänsteutbud samt att effektivare nå ut till potentiella kunder och kommer att accelerera […]

Publicerad: 2017-05-11 13:30
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Årsredovisning för 2016

I dag presenterar Zenicor Årsredovisningen för 2016, 2016-01-01 – 2016-12-31 LÄS PRESSMEDELANDET LÄS ÅRSREDOVISNING

Senast ändrad: 2017-05-30 09:15
Publicerad: 2017-05-03 08:32
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor offentliggör årsredovisning för 2016

Om Zenicor och tum-EKG från Zenicor Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors tum-EKG är ett system för diagnostik av olika […]

Publicerad: 2017-05-03 06:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems

Aktieägarna i Zenicor Medical Systems AB (publ), org.nr 556642-3678, kallas till årsstämma tisdagen den 30 maj 2017 kl. 17.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A. 113 […]

Publicerad: 2017-05-02 08:30
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 […]

Publicerad: 2017-05-02 06:30
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Zenicor infriar förväntningarna och ökar expansionstakten

”År 2016 blev svenska medicinteknikbolaget Zenicors bästa någonsin, efter att omsättningen ökat samtliga kvartal sedan noteringen på Aktietorget 2014. Med genombrott i Finland och Storbritannien på senare tid står fortsatt expansion på tur.”

Publicerad: 2017-03-01 14:14
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln