Nyheter

Zenicor offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

Zenicor Medical Systems AB (publ) (”Zenicor ” eller ”Bolaget”) meddelar idag det slutliga utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) […]

Publicerad: 2023-05-15 20:35
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Zenicor offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission

Zenicor Medical Systems AB (publ) (”Zenicor” eller ”Bolaget”) meddelar idag preliminärt utfall i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), vars teckningsperiod avslutades […]

Publicerad: 2023-05-11 18:15
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Flimmerrapporten lyfter fram Värmlandsmodellen med Zenicor

I dag publicerar patientorganisationen Riksförbundet HjärtLung Flimmerrapporten för 2023. Rapporten visar att antalet personer i Sverige med ett odiagnostiserat förmaksflimmer är mycket stort, vilket ger […]

Senast ändrad: 2023-05-24 13:29
Publicerad: 2023-05-09 13:40
Publicerad av: Cision
Läs artikeln

Uppdaterad Rättelse – Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

I kallelse samt rättelse till årsstämma i Zenicor Medical System AB som publicerades 2023-05-02 gäller nu följande rättelser nedan i denna kallelse. 1. Aktieägare som […]

Publicerad: 2023-05-03 15:04
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Rättelse – Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

I kallelse till årsstämma i Zenicor Medical System AB som publicerades tidigare idag har vi tre rättelser enligt nedan i denna kallelse. 1. Aktieägare som […]

Publicerad: 2023-05-02 15:32
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

Aktieägarna i Zenicor Medical Systems AB (publ), org.nr 556642-3678, kallas till årsstämma tisdagen den 30 maj 2023 kl. 17.00 på Westmanska Palatset, Holländargatan 17, 111 […]

Publicerad: 2023-05-02 08:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Zenicors emission inleds idag, VD presenterar strategin

Zenicor Medical Systems AB (”Zenicor” eller ”Bolaget”) meddelar att teckningsperioden i Bolagets företrädesemission inleds idag och löper till och med den 11 maj 2023. Med […]

Publicerad: 2023-04-27 08:00
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Zenicor offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Zenicor Medical Systems AB (publ) (”Zenicor ” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 4 april att styrelsen beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Zenicors […]

Publicerad: 2023-04-25 13:22
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Delårsrapport kvartal 1, 2023.01.01 – 2023.03.31

Sammanfattning Omsättningen för första kvartalet 2023 uppgick till 6 462 KSEK (5 642 KSEK) EBITDA för första kvartalet 2023 uppgick till 620 KSEK (474 KSEK) […]

Publicerad: 2023-04-25 08:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Kommuniké från extra bolagsstämma i Zenicor Medical Systems AB (publ) den 20 april 2023

Vid Zenicor Medical Systems AB (publ):s (”Bolaget”) extra bolagsstämma den 20 april 2023 beslutade bolagsstämman huvudsakligen följande. Vid stämman var 2 319 874 aktier av totalt […]

Publicerad: 2023-04-20 19:02
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln