Zenicor-EKG utvalt för ytterligare ett screeningprojekt i Storbritannien

– Återigen har Zenicor-EKG blivit utvalt till ett internationellt screeningprojekt. Med tanke på hur många influensavaccinationer som görs varje år, och hur enkelt det är att använda Zenicor-EKG så ser vi en stor potential inom detta användningsområde, säger Zenicors vd Mats Palerius.

Den årliga influensavaccinationen är väl etablerad i Storbritannien och erbjuds på apotek och hos husläkare på speciella vaccinationskliniker. Varje år når man ut till cirka 75 procent av alla som erbjuds vaccinationen. Influensavaccination erbjuds främst till personer äldre än 65 år vilket överensstämmer väl med riskgruppen för att drabbas av stroke orsakad av förmaksflimmer. Vaccinationsklinikerna anses därför vara mycket väl lämpade för att genomföra screening för förmaksflimmer.

I projektet används Zenicors nya optimerade utredningsflöde för att snabbt kunna ta EKG på många patienter. Flödet har tagits fram tillsammans med vården och används sedan tidigare i ett nyligen startat projekt på Universitetssjukhuset i Fribourg, Schweiz. Med det nya vårdflödet kan fler patienter enklare utredas på en mycket kort tid vilket krävs i en miljö som vaccinationsklinikerna där hundratals patienter passerar dagligen.

Genom att inledningsvis använda Zenicor-EKG på tre vaccinationskliniker i staden Bradford hoppas projektledare och klinisk chef på The Willows Medical Practice, Matthew Fay att kunna screena för förmaksflimmer på ett effektivt sätt genom att använda sig av en redan befintlig vårdstruktur.

– Zenicors lösningar gör det enkelt och effektivt för oss att detektera och diagnostisera mer förmaksflimmer och även andra hjärtrytmrubbningar i en utvald högriskpopulation, säger Matthew Fay, Klinisk chef på The Willows Medical Practice och projektledare för projektet.

Om influensavaccinationer i Storbritannien
• Influensavaccinationer erbjuds till utvalda riskgrupper så som äldre över 65 år, gravida samt barn och vuxna med nedsatt immunförsvar eller annan kronisk sjukdom som försvagar allmäntillståndet (t.ex. hjärtsjukdomar eller lungsjukdomar) under influensasäsongen.
• Storbritannien är idag ett av de mest aktiva länderna i Europa inom influensavaccination
• Varje år väljer 75 procent av de som ingår i den utvalda riskgruppen att ta emot vaccinationen.

Om förmaksflimmer och screening för förmaksflimmer
• Risken för stroke ökar kraftigt hos de som har förmaksflimmer. Med korrekt behandling minskar risken med cirka 70 procent.
• Riskfaktorer för både stroke och förmaksflimmer är bland annat hög ålder (över 65 år), hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och tidigare stroke.
• Screening för förmaksflimmer detekterar enligt tidigare forskning med Zenicor-EKG cirka 3 procent nya patienter med förmaksflimmer. Patienter som annars skulle varit utan strokeförebyggande behandling.

Om Zenicor och tum-EKG från Zenicor

Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors tum-EKG är ett system optimerat för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer i sjukvården, och lösningen används idag på över 350 kliniker i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Dessa studier har visat att Zenicors tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga, i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet jämfört med traditionella metoder.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB,
Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats@zenicor.se

Matthew Fay, Klinisk chef på The Willows medical practice, trustee AF association, UK och projektledare för projektet
Telefon: +44 7803050061
E-post: matthew.fay@bradford.nhs.uk
Om AF Association: <a href="http://www.heartrhythmalliance.org/afa/uk/trustees-and-medical-advisory-committee-mac” target=”_blank”>http://www.heartrhythmalliance.org/afa/uk/trustees-and-medical-advisory-committee-mac

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: <a href="http://zenicor.se/pressmaterial%20” target=”_blank”>http://zenicor.se/pressmaterial

Denna information är sådan information som Zenicor är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017.