Aktien

Från och med den 18 november 2014 är Zenicor Medical Systems AB (publ) aktien noterad på Aktietorget. Mer information gällande aktiekapital, ägarstruktur, utdelning, insynspersoner samt aktuell kurs finns på Aktietorget.

 

Till Aktietorget