Aktien

Zenicor Medical:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market sedan (18/11 2014) under kortnamnet (ZENI) och handlas via banker och fondkommissionärer. Mer information gällande aktiekapital, ägarstruktur, utdelning, insynspersoner samt aktuell kurs finns på Spotlight.

Till Spotlight