Kalendarium

10 – 12 april

Kardiologisen seuran kevätkokous, Helsinki, Finland

17 – 19 april

25:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, Göteborg

24 – 26 april

SFAM, Svensk Allmänmedicinsk Kongress, Uppsala

6 maj

Kardiologisten hoitajien koulutuspäivät (Utbildningsdagar för kardiologsjuksköterskor), Jyväskylä, Finland

16 – 17 maj

Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät, Helsinki, Finland

Aktien

Zenicor Medical:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market sedan (18/11 2014) under kortnamnet (ZENI) och handlas via banker och fondkommissionärer. Mer information gällande aktiekapital, ägarstruktur, utdelning, insynspersoner samt aktuell kurs finns på Spotlight.

Till Spotlight