Inlösen av personaloptionsprogram i Zenicor

Bolagsstämman beslutade den 24 juni 2014 att införa ett optionsprogram riktat till företagets anställda. Optionsprogrammet innefattar emission av högst 182 822 teckningsoptioner. Varje option ska berättiga till förvärv av en aktie till en kurs om 16 öre. Teckningsoptionerna skall ha en löptid om tre år med teckning av aktier under perioden 1-30 september 2017.

Programmet resulterade i att samtliga optioner tecknades, vilket innebär att 182 822 nya aktier emitteras. Det totala antalet aktier efter emissionen är 4 636 122.

– Optionsprogrammet har varit strategiskt viktigt och har möjliggjort att vi kunnat rekrytera samt behålla nyckelpersoner och betydande kompetens. Att personalen äger aktier bidrar också till ökad delaktighet och engagemang som utgör en viktig grund för Zenicors fortsatta tillväxt, säger Zenicors vd Mats Palerius.

Totalt omfattade programmet 12 personer på Zenicor.

Om Zenicor och tum-EKG från Zenicor

Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors tum-EKG är ett system optimerat för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer i sjukvården, och lösningen används idag på över 350 kliniker i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Dessa studier har visat att Zenicors tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga, i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet jämfört med traditionella metoder.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB,
Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: <a href="http://zenicor.se/pressmaterial” target=”_blank”>http://zenicor.se/pressmaterial

Denna information är sådan information som Zenicor är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2017.