Zenicor-EKG utvalt för ytterligare ett screeningprojekt i Storbritannien

Zenicors första screeningprojekt i Storbritannien följs nu upp av ytterligare ett projekt.

I det nya projektet screenas äldre patienter med Zenicor-EKG i samband med att de får sin influensavaccination. Det är den första gången som Zenicor-EKG används för att leta förmaksflimmer inom ramarna för ett nationellt vaccinationsprogram.

2017-10-24 Zenicor-EKG utvalt för ytterligare ett screeningprojekt i Storbritannien