Lyckat pilotprojekt med Zenicor-EKG i Finland implementerat i sjukvården

– Projektet har varit mycket lyckat för alla inblandade, framförallt för patienterna som slipper väntetider och snabbare kan få sin diagnos och den behandling de behöver. Som ett resultat av pilotprojektet kommer vi nu att utöka och erbjuda tolkning av Zenicor-EKG till samtliga vårdcentraler i norra Finland som en del av vår medicinska verksamhet, säger Olli-Pekka Piira, vd vid Oulu Sydänkeskus, ett av Finlands största privata kardiologicenter, som ansvarat över tolkningen av EKG i projektet.

Den nya och förbättrade vårdkedjan innebär:

  • Att Zenicor-EKG delas ut redan vid patientens besök i primärvården
  • Minskade väntetider och ökad tillgänglighet för patienten
  • Minskat behov av remisser till en annan vårdinstans
  • Minskat pappersarbete då EKG kan tolkas på distans av specialister inom kardiologi

Genom att använda Zenicor-EKG kan patienterna erbjudas en korrekt och tidig diagnos och möjligheten att erhålla en tidigare behandling.

– Den stora utmaningen med alla pilotprojekt i sjukvården är övergången till daglig rutin. Det har vi lyckats med efter detta projekt vilket förutom ett kommersiellt värde här och nu, även ger oss bevis på att vi är på rätt väg med de projekt vi genomför idag. Detta är bara början för oss när det kommer till att effektivisera vårdkedjor i sjukvården, säger Zenicors vd Mats Palerius.

Om Zenicor och tum-EKG från Zenicor

Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors tum-EKG är ett system optimerat för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer i sjukvården, och lösningen används idag på över 350 kliniker i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Dessa studier har visat att Zenicors tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga, i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet jämfört med traditionella metoder.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB,
Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats@zenicor.se

Olli-Pekka Piira, vd, Oulu Sydänkeskus
Telefon: +358 (0)44 505 7494
E-post: olli-pekka.piira@oulunsydankeskus.fi

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: <a href="http://zenicor.se/pressmaterial”>http://zenicor.se/pressmaterial


Denna information är sådan information som Zenicor är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13
november 2017.