Inlösen av personaloptionsprogram i Zenicor

Som tidigare kommunicerats inrättade Zenicor år 2014 ett personaloptionsprogram för anställda med löptid om tre år med teckning av aktier under perioden 1-30 september 2017.

Programmet resulterade i att samtliga optioner tecknades, vilket innebär att 182 822 nya aktier emitteras. Det totala antalet aktier efter emissionen är 4 636 122.

Läs pressrelease