Zenicor Flex

Flexibel metod för kontinuerligt EKG – patch eller standardelektroder

Zenicor Flex är en flexibel lösning när kontinuerligt EKG krävs och ger komplett EKG-data med intelligent arytmidetektering. Zenicor Flex kan användas både som Event Recorder eller Holter. Oavsett om patienten använder patch- eller standardelektrod kan Zencior Flex konfigureras till 1, 2 eller 3 kanaler samt olika samplingsfrekvenser. Endast en enhet behövs för olika monitoreringsbehov och konfigurationer.

Produktblad Zenicor Flex