Zenicor ONE

Effektiv långtidsutredning för arytmier – tum-EKG med enkel överföring via 4G/5G

Zenicor One är en handhållen EKG-utrustning där patienten själv kan registrera sitt EKG genom att placera sina tummar på två elektroder under 30 sekunder. Patienten kan under en längre period (2-4 veckor) registrera EKG flera gånger dagligen samt vid symptom. EKG överförs sedan med en enkel knapptryckning via mobilt nätverk till en central databas.

Mer effektiv arytmiutredning

Zenicor One har bevisats diagnostisera upp till fyra gånger fler fall av arytmier jämfört med 24-48 timmar kontinuerligt EKG. (ref. 1-3)

Screening med Zenicor One

Metoden har använts i STROKESTOP 1 och 2 samt SAFER, världens största RCT:er inom screening för förmaksflimmer.

Validerad och kostnadseffektiv

Vetenskapligt validerad för arytmiutredning och förmaksflimmerscreening i över 50 publicerade vetenskapliga studier och sju avhandlingar, alla unika för Zenicor. (ref 1-7)
Komplett lista finns här

Enkelt för vårdgivaren

 • En del av Zenicor View – webbaserat analyssystem
 • Stödjer tolkning på distans och nära vård
 • Kontrollera kvalitet och tolka under pågående utredning
 • Tolkningsstöd för enkel och kostnadseffektiv tolkning (ref 6)

Enkelt för patienten

 • Möjliggör längre utredningsperiod
 • Enkelt handhavande för att ta och skicka mätningar
 • Inget behov av kompletterande utrustning för att kunna sända EKG
 • Möjlighet att symtommarkera EKG

Teknisk data

 • Trådlös överföring av EKG-registreingar via mobilnät
 • Internt lagringsutrymme för 200 EKG-registreringar
 • Storlek 150 x 65 x 30mm
 • Vikt 135 g utan batterier (3 x 1,5 VAA)
 • IP22-klassificering
 • Mätområde 30-300 slag/min
 • CE märkt som Zenicor EKG-2 och marknadsförs under namnet Zenicor One
 • Medicinteknisk produkt klass IIa
 • Stödjer EN60601-2-25 och -2-47

 

Zenicor är certifierade enligt det Europeiska Medicintekniska Regelverket MDR.

Ladda ner produktblad här
MM-228SE Rev01 Product Sheet Zenicor One 20 september, 2023 1.6 MB LADDA NER