Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Zenicor Medical Systems AB, 556642-3678, Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm, är leverantör av medicinteknisk tjänst, Zenicor-EKG som nedan kallas “Tjänsten”.
Zenicor är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter (om dig som användare) som du delar med oss när:

  • du får inloggningsuppgifter och blir användare av Tjänsten
  • du kontaktar oss för support

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

I samband med att du blir användare av Tjänsten registrerar vi dina kontakt- och inloggningsuppgifter. Dessa uppgifter krävs för att du ska kunna använda Tjänsten. I samband med att du kontaktar oss för support registrerar vi ditt namn och kontaktuppgifter tillsammans med beskrivning av ärendet. Ärendebeskrivningen kan innehålla andra personuppgifter i det fall du valt att uppge sådana för oss.

Kakor (Cookies)

På Webbplatsen används kakor. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator. Den här webbplatsen använder en så kallad sessionskaka. Sessionskakan används av webbservern för webbplatsens funktionalitet och säkerställer att du är korrekt inloggad under ditt besök. Ingen personlig information sparas och kakan förfaller när webbläsaren stängs. Genom att använda Webbplatsen samtycker du till behandlingen av kakor enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av kakor i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan du inte använda tjänsten.

Läs mer om Cookies

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Zenicor lagrar personuppgifter om dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla Tjänsten, fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av Tjänsten. Personuppgifterna används för att kunna identifiera dig vid inloggning, för att administrera ditt konto, för statistiska ändamål och för att kunna ge dig relevant information om Tjänsten. Uppgifterna används också för uppföljning eller utvärdering av Tjänsten. När du kontaktar oss via någon av Zenicors kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet och kunna kontakta dig i ärendet. Vi lagrar supportärenden för att kunna förbättra vår service.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi använder administrativa program för att hantera och lagra personuppgifter, som framgår av detta avtal, hos underbiträden till Zenicor. Lagring av data sker inom EU/EES. Zenicors underbiträden har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss och som framgår av Särskilda villkor i kundavtalet.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Zenicor sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer Zenicor radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller affärsmässiga skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss i supportärenden lagras så länge du är kund hos oss för att fullgöra vårt åtagande. Vid avslutad kundrelation kan vi lagra det baserat på intresseavvägning som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem. Lagringen begränsas till system med kontrollerad behörighetsstyrning.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad hos Zenicor har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl, eller att intresseavvägningen är felaktig, har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke samt lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen.

Om du vill veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på Zenicors hemsida.

MM-149SE V01