Kalendarium

10 – 12 april
Kardiologisen seuran kevätkokous, Helsinki, Finland

17 – 19 april
25:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, Göteborg

24 – 26 april
SFAM, Svensk Allmänmedicinsk Kongress, Uppsala

6 maj
Kardiologisten hoitajien koulutuspäivät (Utbildningsdagar för kardiologsjuksköterskor), Jyväskylä, Finland

16 – 17 maj
Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät, Helsinki, Finland

14 – 15 juni
AEPC Teaching Course on Paediatric Arrhythmias, Helsinki, Finland