Kalendarium

10 – 12 april

Kardiologisen seuran kevätkokous, Helsinki, Finland

17 – 19 april

25:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, Göteborg

24 – 26 april

SFAM, Svensk Allmänmedicinsk Kongress, Uppsala

6 maj

Kardiologisten hoitajien koulutuspäivät (Utbildningsdagar för kardiologsjuksköterskor), Jyväskylä, Finland

16 – 17 maj

Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät, Helsinki, Finland

VD har ordet

Varje dag drabbas 1 000 personer i Europa av stroke på grund av förmaksflimmer. Många av dessa personer har inte fått en korrekt diagnos av sitt förmaksflimmer och därför inte heller korrekt behandling. Väntetiderna i vården för att få tillgång till en undersökning är långa och många undersöks inte alls. Det är där som Zenicor och vår patientnära vårdkedja för tidig diagnos av hjärtarytmier samt vår satsning på screening för förmaksflimmer kommer in och bidrar och gör nytta för patienterna och för vården.

År 2023 har gett oss en bra tillväxt och nya framgångar inom screening. Året avslutades dessutom fortsatt bra med ytterligare ett kvartal med en tillväxt på 10 % och vårt bästa fjärde kvartal hittills. För helåret ligger tillväxten på 13 % jämfört med året innan, vilket gör 2023 till vårt bästa år hittills.

Pengarna som vi tog in i nyemissionen i maj 2023, används för att finansiera vår tillväxtsatsning. En tillväxtsatsning som innebär ökad fokus på försäljning och leverans, samt utveckling av Zenicor Solution som lanserades under året. Zenicor Solution är en komplett lösning för vården, som gör att vi nu kan adressera hela marknaden för arytmiutredningar. Det är denna tillväxtsatsning och investering som får som konsekvens att resultatet och kassaflödet för året är negativt.

”Zenicor Solution är en komplett lösning
för vården, som gör att vi nu kan adressera
hela marknaden för arytmiutredningar”

Kassaflödet är alltid en utmaning för ett växande bolag. Den fortsatta tillväxten och det ökande kassaflödet vi får genom nya kunder, tillsammans med det stabila kassaflödet vi har från våra existerande kunder, gör att vi under 2024 väntas bli kassaflödespositiva.

Det fortsätter hända mycket runt området ”Screening för förmaksflimmer”. Det är mycket positivt att vi nu i början av 2024 kommit i gång med screening för förmaksflimmer i Region Värmland. Den hälsoekonomiska och medicinska potentialen är mycket stor både för regionen och för värmlänningarna. Till mitten av 2025 kommer de första resultaten från SAFER-studierna i Storbritannien och Australien.

Dessutom bedrivs två projekt med Zenicor One där olika AI-modeller utvärderas för att ytterligare kunna effektivisera screeningprogrammen och göra dem än mer kostnadseffektiva. Samtliga dessa studier stärker Zenicors position att ha den bäst dokumenterade lösningen för screening för förmaksflimmer. Det kommer att vara mycket viktigt att ha dessa referenser och studieresultat inför 2025 och framåt, när screening för förmaksflimmer sprids mer och mer i olika länder i världen.

Under 2024 räknar vi med full utväxling på vår tillväxtsatsning. Vi kommer att fortsatt fokusera verksamheten och organisationen på försäljning och leverans till nya kunder, samt säkerställa att vi är förberedda för screening inför 2025 och framåt. Vi siktar på att nå en tillväxt på över 20 % genom fortsatt ökad försäljning av Zenicor Solution, och att på så sätt nå ett positivt resultat för helåret.

Vi har bara börjat vårt arbete att tillsammans med vården implementera nya arbetssätt och nya lösningar för tidig diagnos av arytmier för att ”Hitta flimmer – Stoppa stroke”.
Ingen ska behöva drabbas av en stroke på grund av ett odiagnostiserat förmaksflimmer.

Mats Palerius
VD Zenicor Medical Systems AB