VD har ordet

Varje dag drabbas 1 000 personer i Europa av stroke på grund av förmaksflimmer. Många av dessa personer har inte fått en korrekt diagnos av sitt förmaksflimmer och därför inte heller korrekt behandling. Väntetiderna i vården för att få tillgång till en undersökning är långa och många undersöks inte alls. Det är där som Zenicor och vår nya patientnära vårdkedja för tidig diagnos av hjärtarytmier samt vår satsning på screening för förmaksflimmer kommer in och bidrar och gör nytta för patienterna och för vården.

Förutom allt mänskligt lidande som kan undvikas så publicerades även under förra året de hälsoekonomiska resultaten från Karolinska Institutets screeningstudie STROKESTOP 1, där forskarna visade att samhället i Sverige kan spara över tre miljarder kronor per år genom att erbjuda screening för förmaksflimmer med Zenicor ONE (tum-EKG) till varje ny årskull 75/76-åringar vilket påvisar det enorma behovet av Zenicors lösning.

Vår tillväxtsatsning är fokuserad inom fyra områden, där vi redan under 2022 har sett flera glädjande positiva resultat; ökad säljstyrka på våra existerande marknader, breddad produkt- och tjänsteportfölj inom arytmiområdet, satsning på nya geografiska marknader samt en ökad satsning på screening för förmaksflimmer. Detta kommer sammantaget göra att vi når fler människor på befintliga och nya marknader och att vi kan hitta fler hjärtarytmier samtidigt som vi kan avlasta vården. Vi ser stora möjligheter de kommande åren och satsar nu för att kunna uppnå dem.

Föregående år var en av årets höjdpunkter den lyckade introduktionen av det breddade erbjudandet med integration av Zenicor FLEX, Zenicor DIRECT tolkningstjänster och vidareutveckling av våra AI/ML-algoritmer. Vi adderar ytterligare kundvärde och patientnytta genom att erbjuda en användarvänlig och kostnadseffektiv helhetslösning för arytmiutredning och strokeprevention.  Genom att Zenicors lösning dessutom har certifierats enligt nya EU-regelverket MDR, kan vi fortsatt utveckla och optimera vår lösning för att ytterligare öka vår konkurrenskraft på existerande och nya marknader runt om i världen.

2022 blev ett mycket bra år med en tillväxt på 10 % jämfört med året innan, vilket innebär att 2022 är vårt bästa år hittills. Därför är det dessutom oerhört glädjande att kunna konstatera att 2023 har startat ännu bättre med 15 % tillväxt i det första kvartalet. Det ger oss trygghet i att vår tillväxtsatsning ligger rätt och att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande som uppskattas av vårdgivarna. Tillväxtsatsningen kan dock under 2023 kortsiktigt ge vissa tillfälliga fluktuationer i både omsättning och resultat, men kommer under de kommande två till tre åren att ge ett betydande positivt bidrag i resultaträkningen. Vår målsättning är att väsentligt öka den årliga tillväxten.

Vi har bara börjat vårt arbete att tillsammans med vården implementera nya arbetssätt och nya lösningar för tidig diagnos av arytmier för att ”Hitta flimmer – Stoppa stroke”.

Mats Palerius, VD

Zenicor Medical Systems AB