The Zenicor Solution

Zenicor Solution ger möjligheten att välja den metod som passar bäst för varje enskild arytmipatient. Med lösningar för allt från snabb rytmkontroll till flera månader långa arytmiutredningar. Alla metoder hanteras från samma system, Zencior View.

Via Zencior View finns också möjligheten att erhålla hjälp med logistik, tolkning eller att koppla ihop kliniker för tolkningshjälp på distans. Alla lösningar är framtagna och utvecklas kontinuerligt tillsammans med representanter från vård och forskning.

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för en tidig diagnos av arytmier.