Lyckat pilotprojekt med Zenicor-EKG i Finland implementerat i sjukvården

Zenicor meddelar idag att pilotprojektet som genomförts i norra Finland under första halvåret av 2017 uppvisat positiva resultat.

Den nya effektivare vårdkedjan för förmaksflimmer och arytmiutredningar som testats i projektet erbjuder patienter tidig diagnos och möjliggör därmed en tidig behandling. Efter det lyckade projektet väljer Oulu Sydänkeskus (Oulu Heart Center) att fortsätta och utöka användandet av Zenicor-EKG.

2017-11-13 Lyckat pilotprojekt med Zenicor-EKG i Finland implementerat i sjukvården