Kostnadseffektivitet

Primärpreventiv screening

Cost-effectiveness of mass screening for untreated atrial fibrillation using intermittent ECG recording

Aronsson, M., Svennberg, E., Rosenqvist, M., Endahl, J., Al-Khalili, F., Friberg, L., Frykman-Kull, V. & Levin, L-Å.

Europace. 2015. Apr 13. 1023-1029

Länk till studie

I en världsunik studie från Karolinska Institutet bjöds 13.000 personer in till screening för förmaksflimmer med Zenicor- EKG. Bland deltagarna identifierades 5 % nya kandidater för behandling med strokeförebyggande läkemedel. Enligt denna hälsoekonomiska studie, baserad på resultaten från STROKESTOP bedöms systematisk mass-screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG vara kostnadseffektivt.


Kunskapsunderlag: Hälsoekonomisk utvärdering gällande primärpreventiv screening av förmaksflimmer med tum-EKG

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (2014)

Länk till sammanfattning

Länk till rapport

Som en del av ett regeringsuppdrag att utvärdera medicinsk teknik har TLV baserat på siffror från Stroke-Stop studien genomfört en hälsoekonomisk utvärdering av primärpreventiv screening för förmaksflimmer. Rapporten visar att primärpreventiv screening för förmaksflimmer med tum-EKG är kostnadseffektivt.


 

Sekundärpreventiv screening

A cost-effectiveness analysis of screening for silent atrial fibrillation after ischaemic stroke 

Levin L., Husberg M., Doliwa Sobocinski P., Frykman Kull V., Friberg L., Rosenqvist M. & Davidson T.

Europace (2014 Oct 27), Online

Länk till poster

Länk till studie

Forskare i Linköping har, baserat på siffror från studien Propp-Stopp, kunnat konstatera att screening av 75-åriga strokepatienter för tyst förmaksflimmer är mycket kostnadseffektivt och efter 7 år ser man till och med en besparing av vårdkostnader. Zenicor-EKG har i studierna visat både högre känslighet och lägre kostnader jämfört med Holter-EKG.