Nyhetsbrev nummer 2, 2017

I augusti påbörjades Zenicors första screeningprojekt i Tyskland. Detta följs nu av ytterligare ett screeningprojekt i Schweiz. Projektet, som är det första som görs på inneliggande patienter, startar under oktober och utvärderar ett helt nytt sätt att använda Zenicor-EKG i vården för att förebygga stroke.

I nyhetsbrevet kan du läsa mer om det nya projektet i Schweiz, liksom en intervju med en av våra säljare i Tyskland, Österrike och Schweiz; Barbara Hellfeuer. Hon berättar om utvecklingen på sina marknader och vikten av arbetet med vår tyska partner BNK.

I slutet av augusti besökte vi världens största mässa inom kardiologi; European Society of Cardiology i Barcelona. I anslutning till mässan träffades forskarnätverket AF Screen Collaboration. Vi är mycket stolta över att som enda medicintekniska bolag vara med och sponsra AF Screen Collaboration. Detta ger oss bra inblick i hur forskningen fortskrider, samtidigt som det ger oss en unik möjlighet att knyta nya, viktiga kontakter världen över.

Sammanfattningsvis visar den senaste tidens aktiviteter att vi fortsätter på rätt väg. Projekten på nya marknader ger möjligheten att göra våra produkter mer internationellt gångbara samt ger oss möjligheten att fortsätta att utveckla våra affärsmodeller för den internationella marknaden. Samtliga av våra nya projekt ger oss intäkter vilket är en viktig faktor för fortsatt expansion. Den närmaste tidens fokus ligger på fortsatt internationalisering tillsammans med flera olika samarbetspartners.

Trevlig läsning!
Mats Palerius, VD Zenicor

Innehållsförteckning:

Hela nyhetsbrevet går att läsa via nedan länk

<a href="http://newsroom.zenicor.se/”>Newsroom.zenicor.se

Om Zenicor och tum-EKG från Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors tum-EKG är ett system optimerat för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer i sjukvården, och lösningen används idag på över 350 kliniker i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Dessa studier har visat att Zenicors tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga, i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet jämfört med traditionella metoder.

För mer information, vänligen kontakta: 
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB,
Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: <a href="http://zenicor.se/pressmaterial”>http://zenicor.se/pressmaterial