Screeningprojekt i Schweiz med Zenicor-EKG

Under oktober inleds ett projekt med screening för förmaksflimmer på Universitetssjukhuset i Fribourg (HFR Fribourg), Schweiz.

Projektet är det första screeningprojektet med Zenicor-EKG i Schweiz. Syftet är att förbättra vården för inneliggande sjukhuspatienter genom att diagnostisera förmaksflimmer på ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt än tidigare.

2017-09-20 Projekt med Zenicor-EKG i Schweiz