Nyheter

Delårsrapport kvartal 3, 2022.07.01 – 2022.09.30

Sammanfattning • Omsättningen för tredje kvartalet 2022 uppgick till 4 632 KSEK (4 258 KSEK) • Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2022 uppgick till – 606 […]

Publicerad: 2022-11-18 08:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Världsunik studie visar att screening med Zenicor-EKG kan spara miljarder

I den senaste utgåvan av den medicinska tidskriften European Heart Journal publiceras de hälsoekonomiska resultaten från den stora screeningstudien STROKESTOP där Zenicor-EKG har använts för […]

Publicerad: 2022-11-14 14:09
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Genombrottsorder för Zenicor Flex-EKG[TM]

Zenicor har undertecknat ett avtal med ett av Sveriges största universitet om leverans av Zenicor Flex-EKGTM. Avtalet avser leverans av produkter och tjänster till olika […]

Publicerad: 2022-10-21 14:41
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Delårsrapport kvartal 2, 2022.04.01 – 2022.06.30

Sammanfattning Omsättningen för andra kvartalet 2022 uppgick till 5 408 KSEK (5 072 KSEK) Rörelseresultatet för andra kvartalet 2022 uppgick till 277 KSEK (209 KSEK) […]

Publicerad: 2022-08-26 08:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

AFFORD-2 Study published SE

Feasibility of screening for atrial fibrillation in a domiciliary setting: opportunistic one-time screening at preventive home visits in municipalities Poulsen P-B. , Hemmingsen U., Melgaard […]

Senast ändrad: 2022-08-18 14:28
Publicerad: 2022-07-13 16:31
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Resultaten från screeningstudien AFFORD 2 i Danmark har publicerats

Feasibility of screening for atrial fibrillation in a domiciliary setting: Opportunistic one-time screening at preventive home visits in municipalities Poulsen P-B. , Hemmingsen U., Melgaard […]

Publicerad: 2022-07-13 16:22
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

AI-projekt i Storbritannien med Zenicor-EKG ska hitta fler förmaksflimmer

Zenicor har tecknat avtal med University of Leeds i Storbritannien för att utvärdera AI-algoritmer som ska hitta personer med hög risk för förmaksflimmer. Projektet startar […]

Publicerad: 2022-07-01 11:51
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Kommuniké från årsstämma i Zenicor 2022-05-31

Till ordförande för årsstämman valdes Håkan Jansson.   Vid stämman var 2 392 344 aktier av totalt 5 636 122 aktier representerade, vilket motsvarar 42,4%.   Stämman beslutade: […]

Publicerad: 2022-06-01 15:49
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Delårsrapport kvartal 1, 2022.01.01 – 2022.03.31

Sammanfattning Omsättningen för första kvartalet 2022 uppgick till 5 642 KSEK (5 046 KSEK) Rörelseresultatet för första kvartalet 2022 uppgick till 294 KSEK (536 KSEK) […]

Publicerad: 2022-05-06 08:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Zenicor offentliggör årsredovisning för 2021

Zenicor Medical Systems AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar årsredovisningen för 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.zenicor.se samt via bifogad PDF.

Publicerad: 2022-04-28 08:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln