Nyheter

Zenicor får 2,7 miljoner för att utveckla AI-modeller för precisionsdiagnostik

Zenicor har i dag tilldelats 2,7 miljoner kronor av den svenska innovationsmyndigheten Vinnova genom Swelife och Medtech4Health program ”Samverkansprojekt för bättre hälsa”. Projektet kommer att […]

Publicerad: Idag 12:39
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Bokslutskommuniké 2022 Zenicor Medical Systems AB, 1 januari – 31 december

Sammanfattning Omsättning för helåret 2022 uppgick till 21 637 KSEK (19 730 KSEK) Omsättning för fjärde kvartalet 2022 uppgick till 5 955 KSEK (5 354 KSEK) […]

Publicerad: 2023-02-10 08:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Zenicor erhåller certifiering och godkännande enligt MDR

Som ett av de första svenska SME-företagen har Zenicor certifierats enligt det nya EU-regelverket Medical Device Regulation (MDR). Det innebär att Zenicor uppfyller de högt […]

Publicerad: 2023-01-20 08:25
Publicerad av: Cision
Läs artikeln

20 000 strokefall – många oupptäckta förmaksflimmer

Siffror från Riksstroke visar att fler än 20 000 personer drabbades av stroke 2021. Av dessa hade nästan 6 000 förmaksflimmer och en fjärdedel av dessa […]

Senast ändrad: 2023-01-11 16:23
Publicerad: 2022-12-22 12:21
Publicerad av: Cision
Läs artikeln

Delårsrapport kvartal 3, 2022.07.01 – 2022.09.30

Sammanfattning • Omsättningen för tredje kvartalet 2022 uppgick till 4 632 KSEK (4 258 KSEK) • Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2022 uppgick till – 606 […]

Publicerad: 2022-11-18 08:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Världsunik studie visar att screening med Zenicor-EKG kan spara miljarder

I den senaste utgåvan av den medicinska tidskriften European Heart Journal publiceras de hälsoekonomiska resultaten från den stora screeningstudien STROKESTOP där Zenicor-EKG har använts för […]

Publicerad: 2022-11-14 14:09
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Genombrottsorder för Zenicor Flex-EKG[TM]

Zenicor har undertecknat ett avtal med ett av Sveriges största universitet om leverans av Zenicor Flex-EKGTM. Avtalet avser leverans av produkter och tjänster till olika […]

Publicerad: 2022-10-21 14:41
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Delårsrapport kvartal 2, 2022.04.01 – 2022.06.30

Sammanfattning Omsättningen för andra kvartalet 2022 uppgick till 5 408 KSEK (5 072 KSEK) Rörelseresultatet för andra kvartalet 2022 uppgick till 277 KSEK (209 KSEK) […]

Publicerad: 2022-08-26 08:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

AFFORD-2 Study published SE

Feasibility of screening for atrial fibrillation in a domiciliary setting: opportunistic one-time screening at preventive home visits in municipalities Poulsen P-B. , Hemmingsen U., Melgaard […]

Senast ändrad: 2022-08-18 14:28
Publicerad: 2022-07-13 16:31
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Resultaten från screeningstudien AFFORD 2 i Danmark har publicerats

Feasibility of screening for atrial fibrillation in a domiciliary setting: Opportunistic one-time screening at preventive home visits in municipalities Poulsen P-B. , Hemmingsen U., Melgaard […]

Publicerad: 2022-07-13 16:22
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln