Nyheter

Delårsrapport kvartal 2, 1 april – 30 juni, 2023

Sammanfattning   Omsättningen för andra kvartalet 2023 uppgick till 6 238 KSEK (5 408 KSEK) EBITDA för andra kvartalet 2023 uppgick till 127 KSEK (458 […]

Publicerad: 2023-09-01 08:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Läkare vill utreda hjärtpatienter direkt i primärvården

Nästan 70 procent av allmänläkarna uppger att de skulle utreda fler patienter för hjärtklappning om de hade tillgång till utrustning direkt på vårdcentralen och lika […]

Publicerad: 2023-08-25 14:06
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Kapitaltillskott och ägarspridning genom nyemissionen

Den nyligen genomförda nyemissionen i Zenicor tillförde bolaget 20 MSEK efter emissions-kostnader, vilket gav ett kapitaltillskott för att genomföra tillväxtstrategin enligt plan. Under emissionsperioden (april-juni) […]

Publicerad: 2023-07-10 13:06
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Företrädesemissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Zenicor Medical Systems AB (publ) (”Zenicor” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädes-emission av aktier, vars teckningsperiod avslutades torsdagen den 11 maj 2023. Företrädesemissionen har idag […]

Publicerad: 2023-06-03 10:06
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Kommuniké från årsstämma i Zenicor 2023-05-30

Till ordförande för årsstämman valdes Håkan Jansson.   Vid stämman var 2 504 991 aktier och BTA:er av totalt 9 022 789 aktier och BTA:er representerade, vilket motsvarar […]

Publicerad: 2023-05-31 11:10
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Zenicor offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

Zenicor Medical Systems AB (publ) (”Zenicor ” eller ”Bolaget”) meddelar idag det slutliga utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) […]

Publicerad: 2023-05-15 20:35
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Zenicor offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission

Zenicor Medical Systems AB (publ) (”Zenicor” eller ”Bolaget”) meddelar idag preliminärt utfall i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), vars teckningsperiod avslutades […]

Publicerad: 2023-05-11 18:15
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Flimmerrapporten lyfter fram Värmlandsmodellen med Zenicor

I dag publicerar patientorganisationen Riksförbundet HjärtLung Flimmerrapporten för 2023. Rapporten visar att antalet personer i Sverige med ett odiagnostiserat förmaksflimmer är mycket stort, vilket ger […]

Senast ändrad: 2023-05-24 13:29
Publicerad: 2023-05-09 13:40
Publicerad av: Cision
Läs artikeln

Uppdaterad Rättelse – Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

I kallelse samt rättelse till årsstämma i Zenicor Medical System AB som publicerades 2023-05-02 gäller nu följande rättelser nedan i denna kallelse. 1. Aktieägare som […]

Publicerad: 2023-05-03 15:04
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Rättelse – Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

I kallelse till årsstämma i Zenicor Medical System AB som publicerades tidigare idag har vi tre rättelser enligt nedan i denna kallelse. 1. Aktieägare som […]

Publicerad: 2023-05-02 15:32
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln