Nyheter

Zenicor genomför riktad nyemission till två institutioner och tillförs 19 MSEK före emissionskostnader

Zenicor meddelar att bolaget idag har – med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 30 maj 2017 – beslutat om en riktad […]

Publicerad: 2018-02-20
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Nya affärer och ökad internationalisering – starkaste året hittills

Idag presenterar Zenicor Bokslutskommuniké för 2017-01-01 – 2017-12-31 Omsättningen för helåret 2017 uppgick till 18 457 KSEK (17 195 KSEK) Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till […]

Publicerad: 2018-02-16
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Norsk studie med Zenicor-EKG publicerad

Läs mer om studien här: ACE-1950 studien Aftenposten artikel

Publicerad: 2017-11-21
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Delårsrapport kvartal 3, 2017

 I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 3, 2017-07-01 – 2017-09-30 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3 410 KSEK (2 808 KSEK) Rörelseresultat för tredje […]

Publicerad: 2017-11-17
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Lyckat pilotprojekt med Zenicor-EKG i Finland implementerat i sjukvården

Zenicor meddelar idag att pilotprojektet som genomförts i norra Finland under första halvåret av 2017 uppvisat positiva resultat. Den nya effektivare vårdkedjan för förmaksflimmer och […]

Publicerad: 2017-11-13
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor-EKG utvalt för ytterligare ett screeningprojekt i Storbritannien

Zenicors första screeningprojekt i Storbritannien följs nu upp av ytterligare ett projekt. I det nya projektet screenas äldre patienter med Zenicor-EKG i samband med att […]

Publicerad: 2017-10-24
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Inlösen av personaloptionsprogram i Zenicor

Som tidigare kommunicerats inrättade Zenicor år 2014 ett personaloptionsprogram för anställda med löptid om tre år med teckning av aktier under perioden 1-30 september 2017. Programmet […]

Publicerad: 2017-09-25
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Screeningprojekt i Schweiz med Zenicor-EKG

Under oktober inleds ett projekt med screening för förmaksflimmer på Universitetssjukhuset i Fribourg (HFR Fribourg), Schweiz. Projektet är det första screeningprojektet med Zenicor-EKG i Schweiz. Syftet […]

Publicerad: 2017-09-20
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Delårsrapport kvartal 2, 2017

 I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 2, 2017-04-01 – 2017-06-30 Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 5 217 KSEK (4 583 KSEK) Rörelseresultat för […]

Publicerad: 2017-08-18
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Screening med Zenicor-EKG i Tyskland

Under augusti inleds ett projekt för förmaksflimmerscreening med Zenicor-EKG i Tyskland.

Publicerad: 2017-07-05
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln