Kalendarium

10 – 12 april

Kardiologisen seuran kevätkokous, Helsinki, Finland

17 – 19 april

25:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, Göteborg

24 – 26 april

SFAM, Svensk Allmänmedicinsk Kongress, Uppsala

6 maj

Kardiologisten hoitajien koulutuspäivät (Utbildningsdagar för kardiologsjuksköterskor), Jyväskylä, Finland

16 – 17 maj

Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät, Helsinki, Finland

Delårsrapport kvartal 3, 2017

 I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 3, 2017-07-01 – 2017-09-30

  • Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3 410 KSEK (2 808 KSEK)
  • Rörelseresultat för tredje kvartalet uppgick till – 1 845 KSEK (- 1 255 KSEK)
  • Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till – 0,23 SEK (- 0,27 SEK)

Läs hela delårsrapporten här