• Zenicor

    Zenicor Medical Systems AB är idag ett av Sveriges ledande medicintekniska företag inom distansdiagnostik i hjärtsjukvården och inom strokeprevention. Zenicor bedriver egen forskning och utveckling av produkter. Vår produkt Zenicor-EKG är en enkel och effektiv utrustning för diagnostik av patienter med hjärtarytmier

    LÄS MER