Patientinformation

Zenicor One, tum-EKG är en komplett och smidig lösning för tidig diagnos av arytmier och strokeprevention. Du som patient kan enkelt ta dina egna EKG-mätningar med den handhållna EKG-apparaten när som helst och var som helst. Mätningarna överförs via mobilnätet till en central databas, där de presenteras för din vårdgivare för vidare analys och effektiv diagnos.

Detta är en guide över hur du själv enkelt genomför dina mätningar med Zenicor One.

 

Patientinstruktionsfilm – övriga språk

Engelska
Finska
Norska
Tyska