Om Zenicor

Zenicor Medical Systems AB är ett svenskt medicintekniskt företag som grundades 2003 och har sedan dess vuxit till att bli ledande i Europa inom tidig diagnos av arytmier och strokeprevention för sjukvården.

Zenicor bedriver egen forskning och utveckling av produkter. Forskning bedrivs tillsammans med forskningspartners på samtliga marknader. Målsättningen är att fortsätta utveckla lösningar som befinner sig i framkant när det gäller forskning och konkurrenskraft – nationellt och internationellt.

Zenicor har tillsammans med forskare på Karolinska Institutet utvecklat ett unikt system, Zenicor-EKG, för att enkelt och kostnadseffektivt tidigt kunna hitta och diagnostisera förmaksflimmer och andra hjärtrytmstörningar. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Dessa studier har visat att Zenicors tum-EKG, i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet, har en överlägsen diagnostisk förmåga jämfört med traditionella metoder.  Användning av Zenicor-EKG leder till en minskning av antalet strokefall och sänkta kostnader för sjukvården.

Zenicor-EKG finns idag etablerat på över 400 kliniker i tio länder i Europa.