Kalendarium investerare

Planerade rapporter:

Februari
Bokslutskommuniké lämnas 2019-02-15

April
Årsredovisning 2018, 2018-01-01 – 2018-12-31 lämnas 2018-04-29

Maj
Delårsrapport för kvartal 1, 2019-01-01 – 2019-03-31 lämnas 2019-05-17

Augusti
Delårsrapport för kvartal 2, 2019-04-01 – 2019-06-30 lämnas 2019-08-23

November
Delårsrapport för kvartal 3, 2019-07-01 – 2019-09-30 lämnas 2019-11-15