Kalendarium investerare

 

Planerade rapporter

2021

Februari
Bokslutskommuniké för 2020 lämnas 2021-02-12

April
Årsredovisning 2020 lämnas 2020-04-27

Maj
Delårsrapport för kvartal 1, 2021-01-01 – 2021-03-31 lämnas 2021-05-07

Årsstämma äger rum 2021-05-25

Augusti
Delårsrapport för kvartal 2, 2021-04-01 – 2021-06-30 lämnas 2021-08-27

November
Delårsrapport för kvartal 3, 2021-07-01 – 2021-09-30 lämnas 2021-11-19

2022

Bokslutskommuniké för 2021 publiceras 2022-02-11