Kalendarium investerare

 

Planerade rapporter

2023

Februari
Bokslutskommuniké för 2022 publiceras 2023-02-10

April

Årsredovisning 2022 publiceras vecka 16

Extra bolagsstämma äger rum den 20 april

Delårsrapport för kvartal 1, 2023-01-01 – 2023-03-31 lämnas 2023-04-25

Offentliggörande av prospekt 25 april

Teckningsperiod 27 april – 11 maj

Maj

Årsstämma äger rum den 30 maj

September
Delårsrapport för kvartal 2, 2023-04-01 – 2023-06-30 lämnas 2023-09-01

November
Delårsrapport för kvartal 3, 2023-07-01 – 2023-09-30 lämnas 2023-11-17

2024

Februari
Bokslutskommuniké för 2023 publiceras 2024-02-16