Kalendarium investerare

Planerade rapporter:

Delårsrapport för kvartal 3, 2018-07-01 – 2018-09-30 lämnas 2018-11-16

Bokslutskommuniké lämnas 2019-02-15

Delårsrapport för kvartal 1, 2019-01-01 – 2019-03-31 lämnas 2019-05-17