Kalendarium investerare

 

Planerade rapporter

2022

Februari
Bokslutskommuniké för 2021 lämnas 2022-02-11

April
Årsredovisning 2021 lämnas 2022-04-28

Maj
Delårsrapport för kvartal 1, 2022-01-01 – 2022-03-31 lämnas 2022-05-06

Årsstämma äger rum tisdagen den 31:a maj

Augusti
Delårsrapport för kvartal 2, 2022-04-01 – 2022-06-30 lämnas 2022-08-26

November
Delårsrapport för kvartal 3, 2022-07-01 – 2022-09-30 lämnas 2022-11-18

2023

Bokslutskommuniké för 2022 publiceras 2023-02-10