Kalendarium

10 – 12 april

Kardiologisen seuran kevätkokous, Helsinki, Finland

17 – 19 april

25:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, Göteborg

24 – 26 april

SFAM, Svensk Allmänmedicinsk Kongress, Uppsala

6 maj

Kardiologisten hoitajien koulutuspäivät (Utbildningsdagar för kardiologsjuksköterskor), Jyväskylä, Finland

16 – 17 maj

Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät, Helsinki, Finland

Kalendarium investerare

 

Planerade rapporter

2024

Februari
Bokslutskommuniké för 2023 publiceras 2024-02-16

April
Delårsrapport för kvartal 1, 2024-01-01 – 2024-03-31 publiceras 2024-04-26

Maj
Årsstämma äger rum 2024-05-28

Augusti
Delårsrapport för kvartal 2, 2024-04-01 – 2024-06-30 publiceras 2024-08-02

Oktober
Delårsrapport för kvartal 3, 2024-07-01 – 2024-09-30 publiceras 2024-10-25

2025

Februari
Bokslutskommuniké för 2024 publiceras 2025-02-14