Kalendarium investerare

Planerade rapporter:

Bokslutskommuniké för 2017 lämnas 2018-02-16.