Kalendarium investerare

Planerade rapporter:

Februari
Bokslutskommuniké lämnas 2020-02-14

April
Årsredovisning 2019 lämnas 2020-04-24

Maj
Delårsrapport för kvartal 1, 2020-01-01 – 2020-03-31 lämnas 2020-05-15

Augusti
Delårsrapport för kvartal 2, 2020-04-01 – 2020-06-30 lämnas 2020-08-21

November
Delårsrapport för kvartal 3, 2020-07-01 – 2020-09-30 lämnas 2020-11-13

 

Februari, 2021
Bokslutskommuniké för 2020 lämnas 2021-02-12