Kalendarium investerare

 

Planerade rapporter

2020

November
Delårsrapport för kvartal 3, 2020-07-01 – 2020-09-30 lämnas 2020-11-13

 

2021

Februari
Bokslutskommuniké för 2020 lämnas 2021-02-12

April
Årsredovisning 2020 lämnas 2020-04-27

Maj
Delårsrapport för kvartal 1, 2021-01-01 – 2021-03-31 lämnas 2021-05-07

 

Årsstämma äger rum 2021-05-25