Nyheter

Delårsrapport kvartal 1, 2019

I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 1, 2019-01-01 – 2019-03-31 Sammanfattning Omsättning för första kvartalet 2019 uppgick till 5 680 KSEK (5 135 KSEK) […]

Publicerad: 2019-05-17 08:01
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Delårsrapport Q1 2019-01-01 – 2019-03-31

Sammanfattning  Omsättning för första kvartalet 2019 uppgick till 5 680 KSEK (5 135 KSEK)  Rörelseresultatet för första kvartalet 2019 uppgick till – 380 KSEK (- […]

Publicerad: 2019-05-17 06:00
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Zenicor utvecklar patientcentrerad vårdkedja i Storbritannien

Daiichi-Sankyo UK Ltd och Zenicor Medical Systems AB har ingått ett samarbetsavtal för att utveckla och validera en ny vårdkedja med Zenicor-EKG i Storbritannien. Utgångspunkten […]

Publicerad: 2019-05-14 08:39
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor utvecklar patientcentrerad vårdkedja i Storbritannien

Projektet syftar till att utveckla en mer patientcentrerad vård i NHS England för patienter med hjärtklappning eller andra arytmisymptom. Utformningen av vårdkedjan möjliggör start av […]

Publicerad: 2019-05-14 06:38
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Årsredovisning för 2018

I dag presenterar Zenicor Årsredovisningen för 2018, 2018-01-01 – 2018-12-31 LÄS ÅRSREDOVISNING

Publicerad: 2019-04-29 16:05
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor offentliggör årsredovisning för 2018

Om Zenicor Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer i sjukvården, […]

Publicerad: 2019-04-29 14:02
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Håkan Jansson föreslås som ny styrelseordförande i Zenicor

Till Zenicors årsstämma 28 maj, 2019 kommer Håkan Jansson att föreslås att väljas in i styrelsen och ta uppdraget som styrelseordförande i Zenicor Medical Systems […]

Publicerad: 2019-04-26 15:06
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 […]

Publicerad: 2019-04-26 13:38
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Håkan Jansson föreslås som ny styrelseordförande i Zenicor

Håkan Jansson, född 1951, är civilekonom med lång erfarenhet från olika positioner inom främst Telia, senast som Senior Vice President, Head of Holding. Håkan har […]

Publicerad: 2019-04-26 13:06
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

BBC rapporterar om SAFER studien med Zenicor-EKG

Publicerad: 2019-04-23 16:04
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln