Kalendarium

10 – 12 april

Kardiologisen seuran kevätkokous, Helsinki, Finland

17 – 19 april

25:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, Göteborg

24 – 26 april

SFAM, Svensk Allmänmedicinsk Kongress, Uppsala

6 maj

Kardiologisten hoitajien koulutuspäivät (Utbildningsdagar för kardiologsjuksköterskor), Jyväskylä, Finland

16 – 17 maj

Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät, Helsinki, Finland

Delårsrapport kvartal 1, 2019

I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 1, 2019-01-01 – 2019-03-31

Sammanfattning

  • Omsättning för första kvartalet 2019 uppgick till 5 680 KSEK (5 135 KSEK)
  • Rörelseresultatet för första kvartalet 2019 uppgick till – 380 KSEK (- 398 KSEK)
  • Rörelseresultatet per aktie för första kvartalet 2019 uppgick till – 0,07 SEK (- 0,07 SEK)

Kommentarer

  • Omsättningen för första kvartalet 2019 ökade med 11 procent jämfört med föregående år och är den högsta omsättningen för ett första kvartal hittills för Zenicor.
    Läs rapporten här