Delårsrapport kvartal 1, 2019

I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 1, 2019-01-01 – 2019-03-31

Sammanfattning

  • Omsättning för första kvartalet 2019 uppgick till 5 680 KSEK (5 135 KSEK)
  • Rörelseresultatet för första kvartalet 2019 uppgick till – 380 KSEK (- 398 KSEK)
  • Rörelseresultatet per aktie för första kvartalet 2019 uppgick till – 0,07 SEK (- 0,07 SEK)

Kommentarer

  • Omsättningen för första kvartalet 2019 ökade med 11 procent jämfört med föregående år och är den högsta omsättningen för ett första kvartal hittills för Zenicor.
    Läs rapporten här