Sekundärprevention av stroke

Screening of Paroxysmal Atrial Fibrillation after Ischaemic Stroke: 48-Hour Holter Monitoring versus Prolonged Intermittent ECG Recording

Orrsjö G.,Cederin B.,Bertholds E.,Nasic S. & Welin, L.

ISRN Stroke, Volume 2014 (2014), Article ID 208195

Länk till studie

I en sammanställning av resultat från två års användning av Zenicor-EKG på Skaraborgs sjukhus i Skövde undersöktes hur mycket förmaksflimmer som hittats med Zenicor-EKG jämfört med Holter-EKG hos strokepatienter. Man kunde då konstatera att Zenicor-EKG hittade fyra gånger fler patienter med tidigare odiagnostiserade förmaksflimmer.


Improved screening for silent atrial fibrillation after ischaemic stroke (Propp-Stopp)

Sobocinski Doliwa P., Rooth Änggårdh E., Frykman Kull V., von Arbin M., Wallén H. & Rosenqvist M.

Europace (2012) 14, 1112–1116

Länk till poster

Länk till studie

I en studie med ca. 250 patienter med ischemisk stroke /TIA fick patienterna genomgå fyra veckors utredning med Zenicor-EKG samtidigt som de utreddes med Holter (kontinuerlig mätning under 24 timmar). Totalt diagnostiserades 17 (7,1%) patienter med förmaksflimmer. Zenicor-EKG diagnostiserade tre gånger fler förmaksflimmer än Holter.


Detection of Atrial Fibrillation with Intermittent Handheld Electrocardiogram in Patients with Ischemic Stroke and Transient Ischaemic Attack

Olsson, A-S. & Engdahl, J.

Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases (2016, Aug; 01) (E-published ahead of print)

Länk till studie

I denna retrospektiva studie sammanställdes data från 370 strokepatienter på Hallands sjukhus Halmstad som utretts med Zenicor tum-EKG. Man upptäckte 7,6% nya förmaksflimmer. Detektionen var högre bland patienter med stroke (11%) än med TIA (5%) och ökade med ökande ålder (m=65 år). Följsamheten till utredningen med Zenicor tum-EKG konstaterades vara utmärkt.


Performance of short ECG recordings twice daily to detect paroxysmal atrial fibrillation in stroke and transient ischaemic attack patients

Poulsen M.B., Binici Z., Dominguez, H., Soja A. M., Kruuse, C., Hornnes, A.H., Rasmussen R.S. & Overgaard K.
International Journal of Stroke, 2016 Sept 30

Länk till studie

I denna prospektiva studie från Herlev Hospital i Danmark undersöktes 95 strokepatienter (n= >65 år) med Zenicor tum-EKG 2 x dagligen samt vid symptom samtidigt som de fick genomgå en 5 dygns Holter registrering. Man hittade nytt förmaksflimmer på 20 patienter (21,1%) med Zenicor tum-EKG och 17 (17,9%) med Holter i 5 dygn. Skillnaden var dock inte statistiskt säkerställd. 10 av patienterna hittades med båda metoderna. 76% av patienterna föredrog Zenicor-EKG och 2% föredrog Holter metoden.


Zenicor-EKG projekt på Queen Alexandra Hospital

Njafuh, R. & Sukyus, U.

(Presenterad på European Stroke Congress, 2016. Inte publicerad ännu.)

Länk till rapport

I detta projekt från Queen Alexandra Hospital, Portsmouth Hospital NHS trust, UK, letade man tysta paroxysmala förmaksflimmer med Zenicor-EKG i tre veckor samt med kontinuerligt Holter-EKG 24 timmar på 71 patienter med stroke eller TIA. Med Zenicor-EKG kunde 14% av patienterna diagnostiseras med paroxysmalt förmaksflimmer, men bara 7 % kunde hittas med Holter-EKG. Bland de patienter som hade haft en stroke kunde 19% diagnostiseras med förmaksflimmer. > 94% av patienterna tyckte att Zenicor-EKG var smidigt eller mycket smidigt att använda.