Zenicor utvecklar patientcentrerad vårdkedja i Storbritannien

Projektet syftar till att utveckla en mer patientcentrerad vård i NHS England för patienter med hjärtklappning eller andra arytmisymptom. Utformningen av vårdkedjan möjliggör start av utredning redan vid patientens första besök hos vårdgivaren. Den nya vårdkedjan minskar köer relaterade till långa remissprocesser och återkommande besök från odiagnostiserade patienter. Vårdkedjans utformning är i linje med NHS övergripande mål att skapa en effektivare och patientcentrerad vård utan att belasta primärvården.

– Vi är stolta över att leda detta initiativ där vi introducerar en förbättrad vårdkedja för tidig diagnos av arytmier i Storbritannien. Samarbetet med Daiichi-Sankyo UK Ltd möjliggör en utökning av projektet och ökad spridning av resultaten till NHS England och resten av Europa, säger Caroline Mellstig Theimer, affärsutvecklingschef, Zenicor Medical Systems AB.

I ett första skede kommer den nya vårdkedjan implementeras på ett tiotal vårdcentraler i Londonområdet.

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer i sjukvården, och lösningen används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar hela tiden tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en optimerad vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i världens största randomiserade screeningstudie SAFER i Storbritannien.

För mer information, besök: <a href="http://file//jupiter/Q___P%C3%A5g%C3%A5ende_Projekt_Kunder/Zenicor/Produktion/Pressmeddelanden/2019-04-26%20-%20Ny%20styrelseordf%C3%B6rande%20i%20Zenicor/www.zenicor.se”>www.zenicor.se.

Om Daiichi-Sankyo UK Ltd
Zenicor Daiichi Sankyo är ett internationellt läkemedelsbolag dedikerat till utveckling och spridning av innovativa läkemedel för att ta itu med medicinska behov hos patienter på marknader med olika mognadsgrad världen över. Med över 100 års vetenskaplig expertis och närvaro i mer än 20 länder har Daiichi Sankyo och bolagets 15 000 anställda ett rikt arv av innovation och en robust pipeline av nya läkemedel för att hjälpa människor till ett friskare liv.

För mer information, besök: <a href="http://www.daiichisankyo.com/”>www.daiichisankyo.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB              

Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats.palerius@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: <a href="http://zenicor.se/pressmaterial”>http://zenicor.se/pressmaterial

Denna information är sådan information som Zenicor är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019.