Nyheter

Håkan Jansson föreslås som ny styrelseordförande i Zenicor

Till Zenicors årsstämma 28 maj, 2019 kommer Håkan Jansson att föreslås att väljas in i styrelsen och ta uppdraget som styrelseordförande i Zenicor Medical Systems […]

Publicerad: 2019-04-26 15:06
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 […]

Publicerad: 2019-04-26 13:38
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Håkan Jansson föreslås som ny styrelseordförande i Zenicor

Håkan Jansson, född 1951, är civilekonom med lång erfarenhet från olika positioner inom främst Telia, senast som Senior Vice President, Head of Holding. Håkan har […]

Publicerad: 2019-04-26 13:06
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Nu startar världens största screeningprojekt

Efter minutiösa förberedelser startar nu SAFER – världens största screeningstudie av sitt slag. Studien omfattar screening för förmaksflimmer av totalt 120 000 personer mellan 65 […]

Publicerad: 2019-03-13 13:40
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Nu startar världens största screeningprojekt för förmaksflimmer

I maj 2018 meddelade Cambridge University att Zenicor valts som leverantör till världens största randomiserade screeningstudie för förmaksflimmer. Allt sedan dess har förberedelserna för studien […]

Publicerad: 2019-03-13 13:17
Publicerad av: Cision
Läs artikeln

Tillväxten fortsätter

Idag presenterar Zenicor Bokslutskommuniké för 2018-01-01 – 2018-12-31 Omsättning för helåret 2018 uppgick till 20 796 KSEK (18 457 KSEK) Omsättningen för fjärde kvartalet 2018 […]

Publicerad: 2019-02-15 08:25
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Bokslutskommuniké 2018-01-01 – 2018-12-31

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. Väsentliga händelser under perioden Första kvartalet  I EU-programmet Horizon 2020 har Zenicor tilldelats ”Seal of Excellence” för projektet […]

Publicerad: 2019-02-15 07:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Zenicor: Nyhetsbrev nummer 3, 2018

Vårt fokus på den effektiviserade vårdkedjan för arytmiutredning, som du kan läsa mer om i nyhetsbrevet, har på allvar börjat bära frukt. Vi har under […]

Publicerad: 2018-12-17 13:42
Publicerad av: Cision
Läs artikeln

Marknadsmeddelande felaktigt distribuerat via Zenicor Medical Systems AB

På grund av ett handhavandefel har Spotlight distribuerat ”marknadsmeddelande 310/18 – Handelsstopp i Zenergy AB” med Zenicor Medical Systems AB som avsändare. Informationen i marknadsmeddelandet […]

Publicerad: 2018-12-07 13:45
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-09-30

Väsentliga händelser under perioden Den 6 juli meddelade Zenicor att bolaget har ingått ett kommersiellt avtal med Tammerfors Hjärtsjukhus (Tampere Sydänsairaala) i Finland. Avtalet är […]

Publicerad: 2018-11-16 07:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln