Zenicor får 2,7 miljoner för att utveckla AI-modeller för precisionsdiagnostik

Zenicor har i dag tilldelats 2,7 miljoner kronor av den svenska innovationsmyndigheten Vinnova genom Swelife och Medtech4Health program ”Samverkansprojekt för bättre hälsa”. Projektet kommer att ta fram AI-lösningar för att med precisionsdiagnostik effektivisera kommande nationella och regionala program för screening för förmaksflimmer.

”Zenicor tar nu ytterligare ett steg som placerar oss i absoluta frontlinjen och på så sätt stärker vi vårt erbjudande av kostnadseffektiva lösningar för förmaksflimmerscreening till marknaden”, säger Ali Kermani, CTO på Zenicor och projektledare för AI-projektet.

Zenicor Medical Systems AB och AI-specialister från Modulai AB kommer tillsammans med medicinska forskare och kliniker från Karolinska Universitetssjukhuset ta fram Machine Learning- modeller för att analysera stora mängder EKG-data registrerade med Zenicor-EKG. Målet är att utveckla en AI/ML-baserad analysmodul för screening av förmaksflimmer. AI/ML-modulen kommer att ge en unik möjlighet att genom precisionsdiagnostik identifiera högriskpatienter och analysera EKG för att kunna erbjuda en mer fokuserad och kostnadseffektiv screeninginsats.
 

”Det har diskuterats mycket om olika AI-stöd för sjukvården de senaste åren. Detta projekt har en stor potential att utveckla ett AI-stöd med verklig nytta för sjukvården”, säger PhD Emma Svennberg, kardiolog vid Karolinska Universitetssjukhuset och vid Karolinska Institutet, samt styrelseledamot i Europeiska Hjärtrytmgruppen (EHRA) och ledamot i den europeiska (ESC) och den amerikanska (HRS) hjärtrytmgruppernas digitala hälsokommittéer.

Projektet kommer även att genomföra kliniska studier för att möjliggöra en kommersialisering och godkännande av AI-modulen enligt det medicintekniska regelverket. En mycket viktig del för att kunna använda AI som lösning i kliniska tillämpningar.

Projektet, Raiven 2, startar i april och kommer att pågå under ett och ett halvt år. Detta projekt är en fortsättning på det nyss avslutade projektet, Raiven 1, som genomfördes i samma projektgrupp. Resultaten från Raiven 1 har presenterats på flera internationella kongresser, samt nyligen publicerats i den medicinska tidskriften Europace.
 

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är optimerat för tidig diagnos av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen är i dagsläget etablerad i tio länder runt om i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

Zenicors lösning för tidig diagnos med Zenicor tum-EKGTM och Zenicor Flex-EKGTM är en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor tum-EKG och Zenicor Flex-EKG hanteras i samma system/plattform, Zenicor ViewTM. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden, beroende på patient och aktuell frågeställning. Zenicor är även tjänsteleverantör till sjukvården med produkten Zenicor DirectTM, för att tillhandahålla kompletta lösningar med tolkningstjänster och tjänster för apparatlogistik.

Zenicors lösning har använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och II, och nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer. För mer information, besök: www.zenicor.se

Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60  mats.palerius@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial

Länk till den publicerade Raiven 1-studien: https://doi.org/10.1093/europace/euad036