Nyheter

Stipendium till Johan Engdahl, Halmstad

Johan Engdahl kommer med hjälp av stipendiet att studera eventuell symtomutveckling och följsamhet till blodförtunnande behandling hos patienter med tyst förmaksflimmer. Patienterna har tidigare diagnosticerats […]

Publicerad: 2015-04-27
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Ny doktorsavhandling om Zenicor-EKG

Den 23 mars 2015 försvarade Tijn Hendrikx, läkare vid Vindelns hälsocentral och doktorand vid Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin – Umeå universitet, sin avhandling […]

Publicerad: 2015-04-01
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln