Delårsrapport kvartal 1, 2018

 I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 1, 2018-01-01 – 2018-03-31

  • Omsättningen för första kvartalet 2018 uppgick till 5 135 KSEK (5 046 KSEK)
  • Rörelseresultatet för första kvartalet 2018 uppgick till – 398 KSEK (173 KSEK)
  • Rörelseresultatet per aktie för första kvartalet 2018 uppgick till – 0,07 SEK (0,04 SEK)
    Läs hela delårsrapporten här