Delårsrapport kvartal 3, 2015

I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 3, 2015-01-01 – 2015-09-30

  • Omsättningen för perioden januari-september uppgick till 10 701 (8 201) KSEK
  • Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 589 (2 019) KSEK
  • Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till -3 733 (-1 125) KSEK
  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -1 556 (-1 139) KSEK

Läs hela delårsrapporten här