Internationell stororder till Zenicor – världens största screeningprojekt inom förmaksflimmer

 

Zenicor Medical Systems AB (publ) meddelar idag att bolaget har blivit utvalt som enda leverantör till ett screeningprojekt i Storbritannien inom förmaksflimmer. Projektet är det största screeningprojektet hittills i världen med syfte att förebygga stroke och den enskilt största affären som Zenicor har gjort under sina 15 verksamhetsår. Det totala ordervärdet uppgår till cirka 7 MSEK. Totalt kommer 300 primärvårdsenheter att ingå i projektet.

Läs pressrelease