Över tiotusen 75-åringar i Stockholm erbjuds strokeprevention med Zenicor-EKG

I en ny stor studie, STROKESTOP II, under ledning av Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus som genomförs under 2016-2017 kommer 11 000 75- och 76-åringar i Stockholms län att inbjudas till screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG i syfte att minska risken att få stroke.

Den nya studien som är en fortsättning på den internationellt uppmärksammade STROKESTOP-studien, syftar till att vidareutveckla metoder och processer för att nå ut till fler personer och effektivisera screeningförfarandet.

 

Pressmeddelande, Zenicor 3 mars 2016