Nyheter

Zenicor Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-06-30

Väsentliga händelser under perioden (april-juni) På årsstämman den 30 maj 2017 väljs Marie Öberg Lindevall som ny styrelseordförande i Zenicor. Den 11 maj meddelar Zenicor att […]

Publicerad: 2017-08-18 06:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Nyhetsbrev nummer 1, 2017

I syfte att utvärdera hur aktieägarna ser på Zenicor som bolag genomförde vi i början av året en aktieägarundersökning och jag vill passa på att […]

Publicerad: 2017-07-07 08:23
Publicerad av: Cision
Läs artikeln

Screening med Zenicor-EKG i Tyskland

Under augusti inleds ett projekt för förmaksflimmerscreening med Zenicor-EKG i Tyskland.

Senast ändrad: 2017-07-04 23:21
Publicerad: 2017-07-05 08:15
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Screening med Zenicor-EKG i Tyskland

– Detta markerar vår ställning som internationellt ledande aktör inom tidig diagnos av förmaksflimmer. Inför vår fortsatta etablering i Tyskland är det också ett kvitto […]

Publicerad: 2017-07-05 06:16
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Kommuniké från årsstämma i Zenicor 2017-05-30

  LÄS KOMMUNIKÉN HÄR

Publicerad: 2017-05-31 11:00
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Kommuniké från årsstämma i Zenicor 2017-05-30

Till ordförande för årsstämman valdes Marie Rudberg. Vid stämman var 2 829 000 (63,5 %) aktier av totalt 4 453 300 aktier representerade Stämman beslutade: a. […]

Publicerad: 2017-05-31 09:00
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Delårsrapport kvartal 1, 2017

 I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 1, 2017-01-01 – 2017-03-31 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 5 046 KSEK (4 249 KSEK) Rörelseresultat för […]

Publicerad: 2017-05-19 08:40
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-03-31

Väsentliga händelser under perioden (januari-mars) Den 8 februari inleddes det första kliniska projektet för förmaksflimmer med Zenicor-EKG i Storbritannien. Projektet är Zenicors första screeningprojekt i […]

Publicerad: 2017-05-19 06:41
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Zenicor tecknar samarbetsavtal med Technomed Ltd. i Storbritannien

Zenicor Medical Systems AB (publ) meddelar idag att bolaget tecknat ett samarbetsavtal med Technomed Ltd. som partner till Zenicor i Storbritannien.

Publicerad: 2017-05-11 15:30
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor tecknar samarbetsavtal med Technomed Ltd. i Storbritannien

– Samarbetet med Technomed ger oss möjlighet att utöka vårt produkt- och tjänsteutbud samt att effektivare nå ut till potentiella kunder och kommer att accelerera […]

Publicerad: 2017-05-11 13:30
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln