Kalendarium

17 – 19 april

25:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, Göteborg

24 – 26 april

SFAM, Svensk Allmänmedicinsk Kongress, Uppsala

6 maj

Kardiologisten hoitajien koulutuspäivät (Utbildningsdagar för kardiologsjuksköterskor), Jyväskylä, Finland

14 – 16 maj

Vitalis, Göteborg

16 – 17 maj

Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät, Helsinki, Finland

Nyheter

Delårsrapport kvartal 3, 2017

 I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 3, 2017-07-01 – 2017-09-30 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3 410 KSEK (2 808 KSEK) Rörelseresultat för tredje […]

Senast ändrad: 2017-11-16 16:06
Publicerad: 2017-11-17 08:25
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-09-30

Väsentliga händelser under perioden (juli-september)• Den 5 juli meddelar Zenicor att ett projekt med screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG inleds i Tyskland. Projektet är Zenicors […]

Publicerad: 2017-11-17 07:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Lyckat pilotprojekt med Zenicor-EKG i Finland implementerat i sjukvården

Zenicor meddelar idag att pilotprojektet som genomförts i norra Finland under första halvåret av 2017 uppvisat positiva resultat. Den nya effektivare vårdkedjan för förmaksflimmer och […]

Publicerad: 2017-11-13 15:00
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Lyckat pilotprojekt med Zenicor-EKG i Finland implementerat i sjukvården

– Projektet har varit mycket lyckat för alla inblandade, framförallt för patienterna som slipper väntetider och snabbare kan få sin diagnos och den behandling de […]

Publicerad: 2017-11-13 14:00
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Zenicor-EKG utvalt för ytterligare ett screeningprojekt i Storbritannien

Zenicors första screeningprojekt i Storbritannien följs nu upp av ytterligare ett projekt. I det nya projektet screenas äldre patienter med Zenicor-EKG i samband med att […]

Publicerad: 2017-10-24 11:00
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor-EKG utvalt för ytterligare ett screeningprojekt i Storbritannien

– Återigen har Zenicor-EKG blivit utvalt till ett internationellt screeningprojekt. Med tanke på hur många influensavaccinationer som görs varje år, och hur enkelt det är […]

Publicerad: 2017-10-24 09:00
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Nyhetsbrev nummer 2, 2017

I augusti påbörjades Zenicors första screeningprojekt i Tyskland. Detta följs nu av ytterligare ett screeningprojekt i Schweiz. Projektet, som är det första som görs på […]

Publicerad: 2017-10-13 13:06
Publicerad av: Cision
Läs artikeln

Inlösen av personaloptionsprogram i Zenicor

Som tidigare kommunicerats inrättade Zenicor år 2014 ett personaloptionsprogram för anställda med löptid om tre år med teckning av aktier under perioden 1-30 september 2017. Programmet […]

Publicerad: 2017-09-25 13:20
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Inlösen av personaloptionsprogram i Zenicor

Bolagsstämman beslutade den 24 juni 2014 att införa ett optionsprogram riktat till företagets anställda. Optionsprogrammet innefattar emission av högst 182 822 teckningsoptioner. Varje option ska […]

Publicerad: 2017-09-25 11:19
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Screeningprojekt i Schweiz med Zenicor-EKG

Under oktober inleds ett projekt med screening för förmaksflimmer på Universitetssjukhuset i Fribourg (HFR Fribourg), Schweiz. Projektet är det första screeningprojektet med Zenicor-EKG i Schweiz. Syftet […]

Publicerad: 2017-09-20 13:10
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln