TV- inslag på BBC Look East med Zenicor och University of Cambridge

 

TV-inslag på BBC Look East som rapporterar om världens största screening studie för förmaksflimmer som genomförs av University of Cambridge med Zenicor EKG.  Intervju med  Simon Griffin, Professor of General Practice, University of Cambridge om studien.