Internationell stororder till Zenicor – världens största screeningprojekt inom förmaksflimmer

– Det är mycket glädjande att Zenicor har blivit valda i hård konkurrens med samtliga internationella aktörer på marknaden. Projektet befäster Zenicor-EKG som den främsta metoden för screening för förmaksflimmer, säger Zenicors vd Mats Palerius.

Syftet med projektet är att utreda om screening för förmaksflimmer hos personer förhindrar stroke och andra problem i förhållande till nuvarande rutinsjukvård, och om det är kostnadseffektivt. Projektet leds av Cambridge University i Storbritannien och finansieras av NIHR, National Institute for Health Research. Screeningprojektet beräknas inledas under sommaren 2018 och pågå till 2021. Över 300 primärvårdsenheter inom NHS i England kommer att delta och det totala antalet personer uppgår till 120 000 (mellan 65-84 år), av vilka ca 40 000 blir inbjudna till screening med Zenicor-EKG och 80 000 kommer fungera som kontrollgrupp.

Projektet leds av Prof. Jonathan Mant, forskare inom såväl stroke prevention som allmänmedicin. Mant och hans forskningsteam ledde bland annat den banbrytande SAFE-studien (2005), den hittills största primärvårdsbaserade studien för screening och behandling av förmaksflimmer. Prof. Jonathan Mant är professor i primärvårdsforskning och chef för the Primary Care Unit vid University of Cambridge.

Prof. Jonathan Mant kommenterar:

– Vi behövde ett system som är enkelt att använda som kan registrera ett EKG med hög diagnostisk kvalitet och som kan hantera stora mängder EKG:n och patienter. Zenicor är ett av få system som uppfyller dessa krav. Detta, i kombination med vetskapen om att detta system redan framgångsrikt har använts i stora studier, gjorde Zenicor till ett självklart val för oss.

För mer information, se pressmeddelandet från Cambridge som publicerades den 16 maj: <a href="http://www.phpc.cam.ac.uk/pcu/nihr-awards-3m-for-new-research-to-investigate-screening-to-prevent-one-in-ten-strokes/” target=”_blank”>http://www.phpc.cam.ac.uk/pcu/nihr-awards-3m-for-new-research-to-investigate-screening-to-prevent-one-in-ten-strokes/

Om förmaksflimmer och screening för förmaksflimmer

• Risken för stroke ökar kraftigt hos de som har förmaksflimmer. Med korrekt behandling minskar risken med cirka 70 procent.
• Riskfaktorer för både stroke och förmaksflimmer är bland annat hög ålder (över 65 år), hjärtoch kärlsjukdomar, diabetes och tidigare stroke.
• Screening för förmaksflimmer detekterar enligt tidigare forskning med Zenicor-EKG förmaksflimmer hos cirka 3 procent av den undersökta gruppen. Personer som annars skulle varit utan strokeförebyggande behandling.

Om NIHR
The National Institute for Health Research (NIHR) förbättrar hälsa och välmående i Storbritannien genom forskning. Som forskningsdelen av NHS, fungerar NIHR som en överbryggande funktion för all publikt finansierad forskning inom NHS. www.nihr.ac.uk

• finansierar högkvalitativ forskning för förbättrad hälsa
• utbildar och stödjer forskare inom hälsa och sjukvård
• erbjuder forskningslokaler i världsklass • samarbetar med life science-industrin och non-profit-organisationer för gemensam nytta
• involverar patienter och allmänhet i varje steg

Om NHS
National Health Service (NHS) är den statliga organisation som ansvarar för den offentliga sjukvården i Storbritannien. NHS finansierar såväl primär- som specialistvård, och alla invånare har rätt till gratis sjukvård genom NHS. I Storbritannien har primärvårdsenheterna, General Practitioners, en nyckelroll, genom att vägleda och ansvara för patienternas hälsa inom sitt lokala område.

Om Zenicor och tum-EKG från Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors tum-EKG är ett system optimerat för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer i sjukvården, och lösningen används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Dessa studier har visat att Zenicors tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga, i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet jämfört med traditionella metoder.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB,
Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: <a href="http://zenicor.se/pressmaterial” target=”_blank”>http://zenicor.se/pressmaterial

Denna information är sådan information som Zenicor är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018.