Nyheter

Lyckat pilotprojekt med Zenicor-EKG i Finland implementerat i sjukvården

Zenicor meddelar idag att pilotprojektet som genomförts i norra Finland under första halvåret av 2017 uppvisat positiva resultat. Den nya effektivare vårdkedjan för förmaksflimmer och […]

Publicerad: 2017-11-13 15:00
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Lyckat pilotprojekt med Zenicor-EKG i Finland implementerat i sjukvården

– Projektet har varit mycket lyckat för alla inblandade, framförallt för patienterna som slipper väntetider och snabbare kan få sin diagnos och den behandling de […]

Publicerad: 2017-11-13 14:00
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Zenicor-EKG utvalt för ytterligare ett screeningprojekt i Storbritannien

Zenicors första screeningprojekt i Storbritannien följs nu upp av ytterligare ett projekt. I det nya projektet screenas äldre patienter med Zenicor-EKG i samband med att […]

Publicerad: 2017-10-24 11:00
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor-EKG utvalt för ytterligare ett screeningprojekt i Storbritannien

– Återigen har Zenicor-EKG blivit utvalt till ett internationellt screeningprojekt. Med tanke på hur många influensavaccinationer som görs varje år, och hur enkelt det är […]

Publicerad: 2017-10-24 09:00
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Nyhetsbrev nummer 2, 2017

I augusti påbörjades Zenicors första screeningprojekt i Tyskland. Detta följs nu av ytterligare ett screeningprojekt i Schweiz. Projektet, som är det första som görs på […]

Publicerad: 2017-10-13 13:06
Publicerad av: Cision
Läs artikeln

Inlösen av personaloptionsprogram i Zenicor

Som tidigare kommunicerats inrättade Zenicor år 2014 ett personaloptionsprogram för anställda med löptid om tre år med teckning av aktier under perioden 1-30 september 2017. Programmet […]

Publicerad: 2017-09-25 13:20
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Inlösen av personaloptionsprogram i Zenicor

Bolagsstämman beslutade den 24 juni 2014 att införa ett optionsprogram riktat till företagets anställda. Optionsprogrammet innefattar emission av högst 182 822 teckningsoptioner. Varje option ska […]

Publicerad: 2017-09-25 11:19
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Screeningprojekt i Schweiz med Zenicor-EKG

Under oktober inleds ett projekt med screening för förmaksflimmer på Universitetssjukhuset i Fribourg (HFR Fribourg), Schweiz. Projektet är det första screeningprojektet med Zenicor-EKG i Schweiz. Syftet […]

Publicerad: 2017-09-20 13:10
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Screeningprojekt i Schweiz med Zenicor-EKG

Patienter som är inlagda på sjukhus utgör en lämplig grupp för att aktivt leta förmaksflimmer på, då de många gånger är äldre och sjuka och […]

Publicerad: 2017-09-20 11:10
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Delårsrapport kvartal 2, 2017

 I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 2, 2017-04-01 – 2017-06-30 Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 5 217 KSEK (4 583 KSEK) Rörelseresultat för […]

Senast ändrad: 2017-08-17 11:06
Publicerad: 2017-08-18 08:25
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln