Nyheter

Internationell stororder till Zenicor – världens största screeningprojekt inom förmaksflimmer

  Zenicor Medical Systems AB (publ) meddelar idag att bolaget har blivit utvalt som enda leverantör till ett screeningprojekt i Storbritannien inom förmaksflimmer. Projektet är […]

Publicerad: 2018-05-16 08:39
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Internationell stororder till Zenicor – världens största screeningprojekt inom förmaksflimmer

– Det är mycket glädjande att Zenicor har blivit valda i hård konkurrens med samtliga internationella aktörer på marknaden. Projektet befäster Zenicor-EKG som den främsta […]

Publicerad: 2018-05-16 06:40
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Danske Bank analyserar Zenicor

”Thumbs up for Zenicor – a healthy growth story” Läs analysen här

Senast ändrad: 2018-05-22 13:36
Publicerad: 2018-05-09 09:59
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Årsredovisning för 2017

I dag presenterar Zenicor Årsredovisningen för 2017, 2017-01-01 – 2017-12-31 LÄS ÅRSREDOVISNING

Publicerad: 2018-05-04 10:25
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor offentliggör årsredovisning för 2017

Om Zenicor och tum-EKG från ZenicorZenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors tum-EKG är ett system optimerat för diagnostik av hjärtarytmier, bland […]

Publicerad: 2018-05-04 08:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems

Aktieägarna i Zenicor Medical Systems AB (publ), org. nr 556642-3678, kallas till årsstämma tisdagen den 29 maj 2018 kl 17:00 i Westmanska Palatset, Holländargatan 17, […]

Publicerad: 2018-04-30 08:43
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 […]

Publicerad: 2018-04-30 06:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Nyhetsbrev nummer 1, 2018

Under 2018 fyller vi 15 år som bolag och under vår slogan ”15 years of stroke prevention” kommer vi att öka våra marknadsaktiviteter ytterligare. Det […]

Publicerad: 2018-02-27 15:13
Publicerad av: Cision
Läs artikeln

Zenicor genomför riktad nyemission till två institutioner och tillförs 19 MSEK före emissionskostnader

Zenicor meddelar att bolaget idag har – med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 30 maj 2017 – beslutat om en riktad […]

Publicerad: 2018-02-20 20:17
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor genomför riktad nyemission till två institutioner och tillförs 19 MSEK före emissionskostnader

– Vi är mycket nöjda med det stora intresset från starka institutioner som Handelsbanken och Humle, och det är med glädje jag välkomnar dem som […]

Publicerad: 2018-02-20 18:00
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln