Värmland först i landet med att implementera en digital vårdkedja för arytmiutredning

– Zenicor är inte bara en leverantör av produkter utan är med och utvecklar och effektiviserar hela vårdkedjan. Vi har länge samarbetat med Landstinget i Värmland om hur digitaliseringen av vårdkedjan för arytmiutredningar ska kunna utvecklas. Att Värmland nu implementerar detta i hela primärvården är ett tecken på att de ser samhällsvinsterna som tidig diagnos av förmaksflimmer innebär. Samtidigt befäster det Zenicors position som ledande inom tidig diagnos och strokeprevention för sjukvården, säger Zenicors vd Mats Palerius.

Avtalet med Landstinget i Värmland är en direkt förlängning av det arbete som Zenicor tidigare genomfört i finländska Uleåborg och Tammerfors. Modellen med att optimera vårdkedjan i primärvården ger nya och fortsatt ökande intäkter i takt med att denna modell sprids till fler landsting i Sverige och internationellt.

Värmland är det första landstinget i Sverige att implementera en digital vårdkedja för arytmiutredning och tidig diagnos av förmaksflimmer. Beslutet om att införa den nya digitala vårdkedjan med Zenicor-EKG är fattat i hälso-och sjukvårdsledningen i Värmland. Genom Zenicors optimerade vårdkedja för arytmiutredning ges tidig diagnos, som möjliggör tidigare behandling.

Anders Eriksson, Driftledare Klinisk Fysiologi Karlstad kommenterar:

– Den digitaliserade vårdkedjan förkortar väntetider och minskar resandet för patienterna. Det är en win-win situation för oss, patienten och den remitterande vårdcentralen.

Den nya och effektiviserade vårdkedjan är en kombination av ett fysiskt möte med patienten och digitalisering:

  1. Patienter med symptom får i sin kontakt på vårdcentralen med sig Zenicor-EKG hem för mätning hemifrån under två veckors tid.
  2. Mätningarna skickas digitalt från patientens Zenicor-EKG direkt till central tolkning på Klinisk Fysiologi på sjukhuset i Karlstad.
  3. Diagnos ställs av specialister på Klinisk Fysiologi i Karlstad och överförs till vårdcentralen som kontaktar patient för fortsatt behandling.

Den effektiviserade vårdkedjan innebär:

  • Att fler personer i Sverige kommer att kunna utredas för förmaksflimmer
  • Att Zenicor-EKG delas ut redan vid patientens besök i primärvården
  • Minskade väntetider och ökad tillgänglighet för patienten
  • Minskat behov av remisser till en annan vårdinstans
  • Minskat pappersarbete då EKG kan tolkas på distans av specialister inom kardiologi

Om Zenicor och tum-EKG från Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors tum-EKG är ett system optimerat för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer i sjukvården, och lösningen används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Dessa studier har visat att Zenicors tum-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga, i kombination med kostnadseffektivitet och användarvänlighet jämfört med traditionella metoder.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB,

Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: <a href="http://zenicor.se/pressmaterial”>http://zenicor.se/pressmaterial

Denna information är sådan information som Zenicor är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2018.