Kalendarium

10 – 12 april

Kardiologisen seuran kevätkokous, Helsinki, Finland

17 – 19 april

25:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, Göteborg

24 – 26 april

SFAM, Svensk Allmänmedicinsk Kongress, Uppsala

6 maj

Kardiologisten hoitajien koulutuspäivät (Utbildningsdagar för kardiologsjuksköterskor), Jyväskylä, Finland

16 – 17 maj

Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät, Helsinki, Finland

Delårsrapport kvartal 2, 2018

I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 2, 2018-04-01 – 2018-06-30

Omsättningen för andra kvartalet 2018 uppgick till 5 913 KSEK (5 217 KSEK)
Rörelseresultatet för andra kvartalet 2018 uppgick till 137 KSEK (106 KSEK)
Rörelseresultatet per aktie för andra kvartalet 2018 uppgick till 0,02 SEK (0,02 SEK)

Läs hela delårsrapporten här