Nyheter

Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 […]

Publicerad: 2018-04-30 06:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Nyhetsbrev nummer 1, 2018

Under 2018 fyller vi 15 år som bolag och under vår slogan ”15 years of stroke prevention” kommer vi att öka våra marknadsaktiviteter ytterligare. Det […]

Publicerad: 2018-02-27 15:13
Publicerad av: Cision
Läs artikeln

Zenicor genomför riktad nyemission till två institutioner och tillförs 19 MSEK före emissionskostnader

Zenicor meddelar att bolaget idag har – med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 30 maj 2017 – beslutat om en riktad […]

Publicerad: 2018-02-20 20:17
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor genomför riktad nyemission till två institutioner och tillförs 19 MSEK före emissionskostnader

– Vi är mycket nöjda med det stora intresset från starka institutioner som Handelsbanken och Humle, och det är med glädje jag välkomnar dem som […]

Publicerad: 2018-02-20 18:00
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Nya affärer och ökad internationalisering – starkaste året hittills

Idag presenterar Zenicor Bokslutskommuniké för 2017-01-01 – 2017-12-31 Omsättningen för helåret 2017 uppgick till 18 457 KSEK (17 195 KSEK) Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till […]

Publicerad: 2018-02-16 08:25
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Bokslutskommuniké 2017-01-01 – 2017-12-31

Väsentliga händelser under verksamhetsåret Första kvartalet  Den 8 februari inleddes det första kliniska projektet för förmaksflimmer med Zenicor-EKG i Storbritannien. Projektet är Zenicors första screeningprojekt […]

Publicerad: 2018-02-16 07:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Nyhetsbrev nummer 3, 2017

I mitten av november kunde vi meddela att det pilotprojekt som genomförts i norra Finland under första halvåret av 2017 uppvisat positiva resultat. Till följd […]

Publicerad: 2017-12-15 08:27
Publicerad av: Cision
Läs artikeln

Norsk studie med Zenicor-EKG publicerad

Läs mer om studien här: ACE-1950 studien Aftenposten artikel

Publicerad: 2017-11-21 17:04
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Delårsrapport kvartal 3, 2017

 I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 3, 2017-07-01 – 2017-09-30 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3 410 KSEK (2 808 KSEK) Rörelseresultat för tredje […]

Senast ändrad: 2017-11-16 16:06
Publicerad: 2017-11-17 08:25
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-09-30

Väsentliga händelser under perioden (juli-september)• Den 5 juli meddelar Zenicor att ett projekt med screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG inleds i Tyskland. Projektet är Zenicors […]

Publicerad: 2017-11-17 07:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln