Nyheter

Zenicor offentliggör årsredovisning för 2018

Om Zenicor Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer i sjukvården, […]

Publicerad: 2019-04-29 14:02
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Håkan Jansson föreslås som ny styrelseordförande i Zenicor

Till Zenicors årsstämma 28 maj, 2019 kommer Håkan Jansson att föreslås att väljas in i styrelsen och ta uppdraget som styrelseordförande i Zenicor Medical Systems […]

Publicerad: 2019-04-26 15:06
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 […]

Publicerad: 2019-04-26 13:38
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Håkan Jansson föreslås som ny styrelseordförande i Zenicor

Håkan Jansson, född 1951, är civilekonom med lång erfarenhet från olika positioner inom främst Telia, senast som Senior Vice President, Head of Holding. Håkan har […]

Publicerad: 2019-04-26 13:06
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

BBC rapporterar om SAFER studien med Zenicor-EKG

Publicerad: 2019-04-23 16:04
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Kan screening för förmaksflimmer hjälpa till att förebygga stroke?

Artikel om SAFER Studien från the Department of Public Health and Primary Care/Primary Care Unit vid the Univeristy of Cambridge   https://www.phpc.cam.ac.uk/pcu/could-screening-for-a-common-heart-condition-called-atrial-fibrillation-help-prevent-strokes/  

Publicerad: 2019-03-13 20:53
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

BBC News rapporterar om starten av SAFER Studien

  Klicka här för att komma till artikeln

Publicerad: 2019-03-13 20:25
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Nu startar världens största screeningprojekt

Efter minutiösa förberedelser startar nu SAFER – världens största screeningstudie av sitt slag. Studien omfattar screening för förmaksflimmer av totalt 120 000 personer mellan 65 […]

Publicerad: 2019-03-13 13:40
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Nu startar världens största screeningprojekt för förmaksflimmer

I maj 2018 meddelade Cambridge University att Zenicor valts som leverantör till världens största randomiserade screeningstudie för förmaksflimmer. Allt sedan dess har förberedelserna för studien […]

Publicerad: 2019-03-13 13:17
Publicerad av: Cision
Läs artikeln

Analys av Danske Bank efter bokslutskommuniké 2018

UK SAFER project key driver for new contracts in 2019 Q4 was slightly disappointing in terms of growth and cash drain but we expect this […]

Publicerad: 2019-02-18 16:44
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln