Mycket stark tillväxt för den nya vårdkedjan

Idag presenterar Zenicor Bokslutskommuniké för 2019-01-01 – 2019-12-31

Sammanfattning

  • Omsättning för helåret 2019 uppgick till 20 724 KSEK (20 796 KSEK)
  • Omsättning för fjärde kvartalet 2019 uppgick till 4 295 KSEK (5 476 KSEK)
  • Rörelseresultat för helåret 2019 uppgick till – 1 328 KSEK (-2 384 KSEK)
  • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2019 uppgick till – 1 256 KSEK (- 303 KSEK)
  • Rörelseresultatet per aktie för helåret 2019 uppgick till – 0,24 SEK (- 0,42 SEK)

Kommentarer

  • Omsättningen för helåret 2019 är i samma nivå som helåret 2018.
  • Rörelseresultatet för helåret 2019 är en förbättring jämfört med 2018.
  • Omsättning och rörelseresultat för fjärde kvartalet 2019 är lägre än motsvarande kvartal 2018, vilket var förväntat då fokus har varit på marknadsföring och försäljning av den nya vårdkedjan för arytmiutredning och denna har en annan affärsmodell än vår traditionella affär. Tillväxten i den nya vårdkedjan är helt i linje med vår långsiktiga strategi.

”Under hela 2019 har vi haft en mycket stark tillväxt för den nya vårdkedjan för arytmiutredning. Intäkterna för 2019 har vuxit med 300 % jämfört med 2018. Visserligen från låga nivåer, men vi ser en fortsatt mycket god tillväxt under 2020, där vi i andra halvan av 2020 tydligt kommer att se intäkter i resultaträkningen från den nya vårdkedjan.” säger VD Mats Palerius

Läs Bokslutskommunikén här