Zenicor inleder AI-samarbete med Karolinska Institutet och University of Cambridge

Zenicor Medical Systems AB och AI-specialister från Modulai AB kommer tillsammans med medicinska forskare från Karolinska Institutet och University of Cambridge ta fram Machine Learning modeller för att analysera stora mängder EKG-data registrerade med Zenicor-EKG. Målet är att utveckla en AI-baserad analysmodul för screening av förmaksflimmer. Med modulen ges en unik möjlighet att med ett EKG identifiera högriskpatienter för att kunna erbjuda dessa en mer fokuserad och kostnadseffektiv screeninginsats.

Första steget i projektet kommer att pågå under sex månader, där modeller tas fram och utvärderas. Vid goda resultat från detta första projekt avser Zenicor att fortsätta utvecklingen med mål att ta fram produkter att använda i de kommande programmen för screening för förmaksflimmer.

Vi har i projektet samlat ledande forskare och utvecklare inom screening för förmaksflimmer och Artificiell intelligens. Med stöd av AI-baserade modeller för att identifiera högriskpatienter har Zenicor möjlighet att ytterligare stärka sitt erbjudande av kostnadseffektiva lösningar för förmaksflimmerscreening till marknaden”, säger Johan Eckerdal, CTO på Zenicor och projektledare för AI-projektet.

Det har diskuterats mycket om AI-stöd för sjukvården de senaste åren. Detta projekt har ett lovande angreppssätt med stor potential att utveckla ett AI-stöd med verklig nytta för sjukvården”, säger PhD Emma Svennberg, kardiolog vid Karolinska Institutet och styrelseledamot i Europeiska Hjärtrytmgruppen (EHRA) och ledamot i amerikanska hjärtrytmgruppens (HRS) digitala hälsokommitté.

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i världens största randomiserade screeningstudie SAFER i Storbritannien. För mer information, besök: <a href="https://zenicor.se” style=”color:#0563c1; text-decoration:underline”>www.zenicor.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems AB,
Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats.palerius@zenicor.se

Denna information är sådan information som Zenicor är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2020.

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: <a href="http://zenicor.se/pressmaterial” style=”color:#0563c1; text-decoration:underline”>http://zenicor.se/pressmaterial