Zenicor håller livesänd pressträff i samband med publicering av bokslutskommuniké

Pressträffen sänds genom Pressträff Direkt fredag 14 februari kl. 09.00. Pressträff Direkt är en tjänst som tillhandahålls av Laika Consulting i samarbete med Direkt Studios, en del av Nyhetsbyrån Direkt. Livesändningen kommer att sändas på Direkt Studios Youtube-kanal: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=4-gc49iBgaM&feature=youtu.be” style=”color:#0563c1; text-decoration:underline”>https://www.youtube.com/watch?v=4-gc49iBgaM&feature=youtu.be

Under pressträffen finns möjlighet att ställa frågor till bolaget i sändningens kommentarsfält. Frågor kan även mailas i förväg till Joachim Hörnqvist på joachim.hornqvist@laika.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB,
Telefon: +46 70 561 55 64
E-post: mats.palerius@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: <a href="http://zenicor.se/pressmaterial” style=”color:#0563c1; text-decoration:underline”>http://zenicor.se/pressmaterial

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag på över 400 kliniker i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II och nu även i världens största randomiserade screeningstudie SAFER i Storbritannien. För mer information, besök: <a href="http://file://jupiter/Q___Pågående_Projekt_Kunder/Zenicor/Produktion/Pressmeddelanden/2019-04-26%20-%20Ny%20styrelseordförande%20i%20Zenicor/www.zenicor.se” style=”color:#0563c1; text-decoration:underline”>www.zenicor.se.