Nyheter

Årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

Aktieägarna i Zenicor Medical Systems AB (publ), org.nr 556642-3678, kallas till årsstämma tisdagen den 26 maj 2015 kl. 17.00 på 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm. […]

Publicerad: 2015-04-28 08:14
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Fortsatt tillväxt och uppbyggnad för expansion

I dag presenterar Zenicor Bokslutskommuniké för 2014-01-01 – 2014-12-31 • Omsättningen för perioden uppgick till 12 339 (10 260) KSEK • Omsättningen för fjärde kvartalet […]

Publicerad: 2015-02-20 08:27
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

TLV visar att screening för förmaksflimmer med tum-EKG är kostnadseffektivt

Idag publicerar den statliga myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) utvärdering av primärpreventiv screening för förmaksflimmer med Zenicors tum-EKG. TLV bedömer att fördelarna med screening av […]

Publicerad: 2014-11-19 11:15
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicors erbjudande till allmänheten övertecknat

Intresset att delta i Zenicors nyemission i samband med notering på Aktietorget var mycket stort. Emissionen om 12 MSEK tecknades till ca 180 procent. Därmed […]

Publicerad: 2014-11-10 14:01
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Screening med Zenicors tum-EKG kostnadseffektivt enligt studie

En ny klinisk studie som publicerats i Europace, visar att screening av 75-åriga strokepatienter för tyst förmaksflimmer är mycket kostnadseffektiv och efter 7 år sparas […]

Publicerad: 2014-10-30 14:16
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Medtechföretaget Zenicor höjer tillväxttakten och söker kapital för geografisk

Svenska Zenicor Medical Systems, som startades 2003, har genom ett samarbete med ledande kardiologer på Karolinska Institutet blivit en ledande aktör i Sverige och Norden […]

Publicerad: 2014-10-10 09:28
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln