Nyheter

Kommuniké från årsstämma i Zenicor 2018-05-29

Läs kommunikén här

Publicerad: 2018-05-30 16:18
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Kommuniké från årsstämma i Zenicor 2018-05-29

Till ordförande för årsstämman valdes Marie Öberg Lindevall.  Vid stämman var 2 535 544 (45,0 %) aktier av totalt 5 636 122 aktier representerade  Stämman beslutade: […]

Publicerad: 2018-05-30 15:10
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Delårsrapport kvartal 1, 2018

 I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 1, 2018-01-01 – 2018-03-31 Omsättningen för första kvartalet 2018 uppgick till 5 135 KSEK (5 046 KSEK) Rörelseresultatet för […]

Publicerad: 2018-05-18 08:25
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-03-31

Väsentliga händelser under perioden I EU-programmet Horizon 2020 har Zenicor tilldelats ”Seal of Excellence” för projektet ICPAA (Improved Care Pathway for Arrhythmia Assessment). Detta projekt […]

Publicerad: 2018-05-18 06:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Internationell stororder till Zenicor – världens största screeningprojekt inom förmaksflimmer

  Zenicor Medical Systems AB (publ) meddelar idag att bolaget har blivit utvalt som enda leverantör till ett screeningprojekt i Storbritannien inom förmaksflimmer. Projektet är […]

Publicerad: 2018-05-16 08:39
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Internationell stororder till Zenicor – världens största screeningprojekt inom förmaksflimmer

– Det är mycket glädjande att Zenicor har blivit valda i hård konkurrens med samtliga internationella aktörer på marknaden. Projektet befäster Zenicor-EKG som den främsta […]

Publicerad: 2018-05-16 06:40
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Årsredovisning för 2017

I dag presenterar Zenicor Årsredovisningen för 2017, 2017-01-01 – 2017-12-31 LÄS ÅRSREDOVISNING

Publicerad: 2018-05-04 10:25
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor offentliggör årsredovisning för 2017

Om Zenicor och tum-EKG från ZenicorZenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicors tum-EKG är ett system optimerat för diagnostik av hjärtarytmier, bland […]

Publicerad: 2018-05-04 08:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln

Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems

Aktieägarna i Zenicor Medical Systems AB (publ), org. nr 556642-3678, kallas till årsstämma tisdagen den 29 maj 2018 kl 17:00 i Westmanska Palatset, Holländargatan 17, […]

Publicerad: 2018-04-30 08:43
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Kallelse till årsstämma i Zenicor Medical Systems AB

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 […]

Publicerad: 2018-04-30 06:25
Publicerad av: Cision
Regulatorisk
Läs artikeln