Nyheter

Nya affärer och ökad internationalisering – starkaste året hittills

Idag presenterar Zenicor Bokslutskommuniké för 2017-01-01 – 2017-12-31 Omsättningen för helåret 2017 uppgick till 18 457 KSEK (17 195 KSEK) Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till […]

Publicerad: 2018-02-16
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Bokslutskommuniké 2017-01-01 – 2017-12-31

Väsentliga händelser under verksamhetsåret Första kvartalet  Den 8 februari inleddes det första kliniska projektet för förmaksflimmer med Zenicor-EKG i Storbritannien. Projektet är Zenicors första screeningprojekt […]

Publicerad: 2018-02-16
Publicerad av:
Läs artikeln

Nyhetsbrev nummer 3, 2017

I mitten av november kunde vi meddela att det pilotprojekt som genomförts i norra Finland under första halvåret av 2017 uppvisat positiva resultat. Till följd […]

Publicerad: 2017-12-15
Publicerad av:
Läs artikeln

Delårsrapport kvartal 3, 2017

 I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 3, 2017-07-01 – 2017-09-30 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3 410 KSEK (2 808 KSEK) Rörelseresultat för tredje […]

Publicerad: 2017-11-17
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-09-30

Väsentliga händelser under perioden (juli-september)• Den 5 juli meddelar Zenicor att ett projekt med screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG inleds i Tyskland. Projektet är Zenicors […]

Publicerad: 2017-11-17
Publicerad av:
Läs artikeln

Lyckat pilotprojekt med Zenicor-EKG i Finland implementerat i sjukvården

Zenicor meddelar idag att pilotprojektet som genomförts i norra Finland under första halvåret av 2017 uppvisat positiva resultat. Den nya effektivare vårdkedjan för förmaksflimmer och […]

Publicerad: 2017-11-13
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Lyckat pilotprojekt med Zenicor-EKG i Finland implementerat i sjukvården

– Projektet har varit mycket lyckat för alla inblandade, framförallt för patienterna som slipper väntetider och snabbare kan få sin diagnos och den behandling de […]

Publicerad: 2017-11-13
Publicerad av:
Läs artikeln

Zenicor-EKG utvalt för ytterligare ett screeningprojekt i Storbritannien

Zenicors första screeningprojekt i Storbritannien följs nu upp av ytterligare ett projekt. I det nya projektet screenas äldre patienter med Zenicor-EKG i samband med att […]

Publicerad: 2017-10-24
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor-EKG utvalt för ytterligare ett screeningprojekt i Storbritannien

– Återigen har Zenicor-EKG blivit utvalt till ett internationellt screeningprojekt. Med tanke på hur många influensavaccinationer som görs varje år, och hur enkelt det är […]

Publicerad: 2017-10-24
Publicerad av:
Läs artikeln

Nyhetsbrev nummer 2, 2017

I augusti påbörjades Zenicors första screeningprojekt i Tyskland. Detta följs nu av ytterligare ett screeningprojekt i Schweiz. Projektet, som är det första som görs på […]

Publicerad: 2017-10-13
Publicerad av:
Läs artikeln