Kalendarium

10 – 12 april

Kardiologisen seuran kevätkokous, Helsinki, Finland

17 – 19 april

25:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet, Göteborg

24 – 26 april

SFAM, Svensk Allmänmedicinsk Kongress, Uppsala

6 maj

Kardiologisten hoitajien koulutuspäivät (Utbildningsdagar för kardiologsjuksköterskor), Jyväskylä, Finland

16 – 17 maj

Kliinisen fysiologian hoitajien koulutuspäivät, Helsinki, Finland

Zenicor utvalt till screeningprojekt i Australien

Zenicor har som enda leverantör blivit utvald att leverera EKG-utrustning till det första stora screeningprojektet i Australien. Studien startar i höst och beräknas pågå under 2021/2022. Resultatet från studien kommer att vara ett mycket viktigt underlag för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer i Australien.

Liksom i de tidigare screeningprojekten, får Zenicor betalt för varje person som genomgår en screening med Zenicor-EKG. I ett första steg kommer projektet att omfatta 36 vårdcentraler i fem olika regioner i Australien.

Screeningprojektet som är det första av sitt slag i Australien, är upplagt på samma sätt som den brittiska studien SAFER, som också använder Zenicor-EKG för att screena för förmaksflimmer. Studien i Australien, SAFER-AUS, är finansierad av australiensiska forskningsmedel och leds av forskare på University of Sydney. Syftet med studien är att undersöka om screening för förmaksflimmer leder till en minskning av antalet personer som drabbas av stroke. Forskarna avser att starta på 36 vårdcentraler, och sedan sprida detta över hela Australien. Målet är att kunna förebygga tusentals stroke varje år i Australien.

– Det är verkligen viktigt att genomföra en stor screeningstudie i primärvården. Vi har valt att göra på samma sätt som i SAFER i Storbritannien och använder oss av Zenicor-EKG. Vi ser mycket fram emot att starta detta projekt i Australien, säger Prof Ben Freedman, Heart Research Institute, University of Sydney, ansvarig för SAFER-AUS.

Det australiensiska projektet baseras på samma distribuerade, digitala system som används i övriga screeningstudier med Zenicor, samt i Zenicors vårdkedja för arytmiutredningar som redan är spridd i flera länder i Europa. Zenicor-EKG är optimerat för vården och för att hantera stora flöden när flera tusentals personer ska genomgå screening. Resultateten från studier visar att Zenicor-EKG är mycket användarvänligt och är en digital lösning som är anpassad för personer över 70 år, vilka är målgruppen för screening.

– Att också bli utvald som leverantör till detta projekt i Australien visar att Zenicor är internationellt erkända och att vi har ett mycket starkt koncept för screening för förmaksflimmer. Affären är vår första utanför Europa, och Australien är en mycket intressant marknad. Att Zenicor-EKG för första gången används i ett utomeuropeiskt land ger oss stora möjligheter för ytterligare expansion och tillväxt och innebär dessutom en unik fördel för Zenicor när screeningprogram införs, säger Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB.

Om SAFER-AUS-studien
SAFER-AUS-studien är ett australiensiskt forskningsprogram som undersöker screening som metod för att upptäcka och diagnostisera förmaksflimmer. Syftet med projektet är att utreda om screening för förmaksflimmer hos personer förhindrar stroke jämfört med nuvarande rutinsjukvård, och om det är kostnadseffektivt. Screeningen genomförs med Zenicor-EKG. Studiens resultat förväntas ligga till grund för hur kommande screeningprogram genomförs och implementeras. Studien inleds under 2021 och beräknas inkludera patienter till och med 2022.
För mer information om SAFER-AUS, besök: 
<a href=”http://www.youtube.com/watch?v=eqT94ek9Cgk” 

Om Zenicor
Zenicor Medical Systems är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är ett system optimerat för sjukvården för diagnostik av hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, och lösningen används idag i tio länder i Europa. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården vilket har möjliggjort en integrerad specialist- och primärvårdslösning i en effektiviserad digital vårdkedja för arytmiutredning, där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser kan användas effektivare. Zenicors lösning har använts i de stora screening-studierna STROKESTOP I och II, och i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER -AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer. För mer information, besök: www.zenicor.se .

Om förmaksflimmer och stroke
Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60  mats@zenicor.se 

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial;

Denna information är sådan information som Zenicor är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2021.