Nyheter

Fortsatt tillväxt och satsning på strokeprevention

I dag presenterar Zenicor Bokslutskommuniké för 2015-01-01 – 2015-12-31

Publicerad: 2016-02-19 09:16
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Screening med Zenicor-EKG

Norska Dagbladet uppmärksammar screening med Zenicor-EKG. LÄS MER

Publicerad: 2016-02-18 14:59
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Zenicor på nationella Hjärta & Hjärna

Ett nationell screening program och ett projekt med Zenicor-EKG diskuterades vid norska stroke konferensen.

Senast ändrad: 2016-02-19 10:45
Publicerad: 2016-02-18 09:30
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Artikel om Zenicor EKG på Arrhythmia Watch’s hemsida

Den 24 november publicerade den brittiska hemsidan Arrhythmia Watch en artikel om Zenicor EKG. LÄS ARTIKELN HÄR

Publicerad: 2015-12-02 13:54
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Studie med Zenicor EKG på barn

Charité Universitetssjukhuset i Berlin presenterar en studie med Zenicor EKG på barn. ”… En utmärkt diagnostisk metod för detektering och uteslutning av takykardi hos barn.” […]

Publicerad: 2015-11-18 14:58
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Föredrag om användning av Zenicors tum-EKG

Den 27 oktober framförde Tijn Hendrikx, allmänläkare och medicine doktor ett föredrag där han pratade om användning av Zenicors tum-EKG. Tijn har gjort flera studier […]

Publicerad: 2015-11-09 12:39
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Delårsrapport kvartal 2, 2015

I dag presenterar Zenicor Delårsrapporten för kvartal 2, 2015-04-01 – 2015-06-30. • Omsättningen för perioden uppgick till 4 293 (3 674) KSEK • Rörelseresultatet för perioden uppgick […]

Publicerad: 2015-08-21 08:17
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Socialstyrelsen utreder strokeförebyggande nationellt screeningprogram för förmaksflimmer

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utreda och bedöma ett införande av ett nationellt screeningprogram för förmaksflimmer. Utredningen kommer att bedrivas i samverkan med Statens […]

Publicerad: 2015-07-09 16:02
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Hjärtflimmer upptäcktes med mass-screening

Dagens Medicin skrev den 3 juni 2015 en artikel om hur hjärtflimmer upptäcktes i en mass-screening med Zenicor-EKG. I en stor svensk studie kunde personer med förmaksflimmer […]

Publicerad: 2015-06-04 09:52
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln

Internationella stroke dagen

I tisdags den 12 maj 2015 var det internationella stroke dagen som ägnades åt att informera om folksjukdomen. På Skövdes sjukhus uppmärksammades detta genom att […]

Publicerad: 2015-05-13 13:41
Publicerad av: zenicor
Läs artikeln